+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vyhlášení rozvojového programu pro podporu bezplatné výuky českého jazyka žáků-cizinců z třetích zemí – únor 2012

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2012 „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí“ ze dne 10. 2. 2012, č. j.: 41 929/2011-20

Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol zapsaných ve školském rejstříku (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu výuky českého jazyka přizpůsobenou potřebám svých žáků – cizinců z třetích zemí.

publikováno: 17. 02. 2012

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.