+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Projekt Ekostory.cz Střední školy / Průřezová témata Jádrem projektu Ekostory.cz je dokumentární film Ekostory (43 minut), jenž se na pozadí historie ekologického hnutí a ochrany přírody od 50. let minulého století cca do roku 2000 soustředí na téma občanské společnosti, občanské angažovanosti, demokracie a...
Přírodopis 6. ročník, Členovci Zapojení do výuky a materiály / Pracovní listy - předměty Video natočené v rámci projektu "Pomáháme školám k úspěchu" (více k projektu na http://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu) ukazuje principy práce využitelné i při podpoře žáků s OMJ. Zároveň také zobrazuje možnosti párové výuky při práci s...
Připravenost pedagogů pro inkluzivní vzdělávání Čeština jako druhý jazyk - rušené / Čeština jako druhý jazyk - rušené Příspěvek se zabývá připraveností pedagogů na inkluzivní vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována sebereflexi pedagogů a jejich postojům k myšlence inkluzivního vzdělávání. Autorky zdůrazňují skutečnost, že bez osobního přesvědčení učitelů inkluzivní...
Principles of good second language learning Norské The National Centre of Multicultural Education (NAFO) uvádí stručné principy výuky dětí, které se učí norštinu jako druhý jazyk. Konkrétní příklady výuky najdete ve videích přiložených k některým principům. Principy jsou obecně platné také pro...
Překladové slovníčky pro ZŠ Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Nakladatelství SPN vytvořilo překladové slovníčky základních pojmů k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Překladové slovníčky ke stažení! META, o.p.s. nechala tyto slovníčky přeložit i do...
Přehledná tabulka pobytů Zdroje a inspirace / Druhy pobytů Tabulka druhů pobytů cizinců v České republice.
Předškolní vzdělávání dětí cizinců Mateřské školy / Inkluze v MŠ Příspěvek Blanky Šebelové se zabývá otázkou, co můžeme udělat v mateřské škole pro děti, které nemluví dobře česky, aby měly šanci uspět v povinném vzdělávání. Autorka čerpá z vlastních zkušeností. Uvádí hlavní zásady práce s těmito dětmi, metodická...
Pravidla společného soužití a jiné odkazy Mateřské školy / Tipy z praxe pro jazykovou podporu v MŠ
Praktické informace pro cizince Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona Web Sdružení pro integraci a migraci obsahuje praktické informace týkající se pobytu cizinců na území.
Postavte žákům lešení! aneb jak na scaffolding v hodinách CLIL a nejen tam Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí "Každý učitel má svůj ověřený soubor strategií, které fungují, technik, jak vzbudit a udržet zájem žákům, způsobů, jak jim pomoci pochopit a aplikovat probíranou látku. Takovému souboru strategií a jejich použití se také říká „scaffolding", doslova „...
Portál veřejné správy - informace pro cizince Komunikace s rodiči / Spolupráce s rodiči Zde jsou užitečné informace pro cizince, žijící v ČR. Můžete na ně například upozornit rodiče svých žáků.
Plány IVP a PLPP Metodický portál RVP nabízí Průvodce upraveným RVP PV, kde lze nalézt mnoho užitečných informací. Na níže uvedené webové adrese naleznete video diskuzi, ve které vystupují Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek. Tématem diskuze je Plán pedagogické...
Pedagogická diagnostika Základní školy / Pedagogická diagnostika Pedagogická disciplína zabývající se otázkami diagnostikování subjektů převážně ve školním prostředí. Formuluje teorii pedagogického diagnostikování a způsoby interpretace pedagogických diagnóz. (Průcha, Walterová, Mareš 2003) Pedagogickou diagnostiku...
Otevřené vzdělávání - Podklady pro výuku mediální výchovy Na těchto stránkách naleznete další podnětné odkazy k výuce Mediální výchovy.
Osobnostní a sociální výchova (OSV) Střední školy / OSV Stránky Katedry pedagogiky Filozofické fakulty UK věnované tématu osobnostní a sociální výchovy (OSV).
Odkazy - procvičování k maturitě Střední školy / Maturita z ČJL Následující odkazy jsou dobře využitelné pro procvičování jednotlivých částí maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Na uvedených stránkách naleznete zadání didaktických testů i písemných prací (ilustrační i autentické z minulých let), dále...
Odkaz na zajímavé materiály - MŠ a ZŠ Základní školy / Přijetí do základní školy Na této stránce je nepočítaně materiálů pro výuku v mateřských i základních školách. Je zde ale nutná registrace, měsíčně se ceny pohybují mezi 160-220 Kč. Registrovaní uživatelé mohou také materiály samy vytvářet v jednoduše ovladatelném programu přímo...
Obrázky Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Na těchto stránkách jsou užitečné zdroje obrázků.
Nový Amos - pomoc při přípravě k přijímačkám a maturitě Střední školy / Maturita z ČJL Na těchto stránkách naleznete rady a tipy k přípravě na přijímací zkoušky i k maturitě. Naleznete zde také mnohá zadání k procvičení.
Nevypusť duši - Manuál pro učitele Střední školy / Integrace do kolektivu Co dělat, když má Váš žák psychické obtíže? Na následujícím odkazu naleznete rady a tipy, jak efektivně a podpůrně s žákem vést dialog. Vhodně vedeným rozhovorem můžeme pomoci, aby se žák svým trápením svěřil.
Nestátní (nevládní) neziskové organizace Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Subjekty neziskového sektoru (NNO, NGO) působící v oblasti integrace cizinců.
Národnostní menšiny a jak s nimi lépe komunikovat Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Článek Ivany Rösslerové Národnostní menšiny a jak s nimi lépe komunikovat vydaný v elektronickém časopise o informační společnosti Ikaros shrnuje poznatky ze semináře Podejme si ruce aneb Být jiný neznamená být horší, který na začátku října 2002...
Národnostní menšiny Charakteristika národnostních menšin a odkazy na jednotlivé národnostní menšiny, žijící v ČR.
Náměty do hodin mediální výchovy Na stránkách Fakulty sociálních věd UK najdete náměty, lekce a materiály do výuky mediální výchovy. Většina materiálů je výsledkem práce studentů FSV UK, kteří se účastnili semináře o mediální výchově. Tyto materiály slouží jako inspirace, většinu je...
Multilingual Families Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Multilingual Families je mezinárodní projekt určený: Vícejazyčným rodinám Rodinám přistěhovalců Rodičům, učitelům, dětem a zainteresovaným osobám pro podporu rodičů ve vícejazyčné výchově jejich dětí. Cílem vzdělávacího projektu Multilingual Families...
Multikulturní výchova - ukázky aktivit Zapojení do výuky a materiály / Kroky k MKV Na těchto stránkách naleznete ukázky aktivit do výuky Multikulturní výchovy pro vyučující na SOŠ a druhém stupni ZŠ (volně k nekomerčnímu použití). Aktivity jsou rozděleny do jednotlivých vzdělávacích oblastí. Autorka: Jaroslava Ševčíková
Multikulturní výchova - aktivity do výuky Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Na stránkách RVP naleznete různé tipy, nápady a také aktivity, které můžete využít při Multikulturní výchově. Najdete zde materiály použitelné pro MŠ, ZŠ i SŠ.
Multikulturní centrum Praha Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.
Moderní vyučovací metody – 2. díl – Myšlenkové mapy
Mládež v akci - publikace Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Na stránkách Mládež v akci je dispozici ke stažení například publikace T-Kit - interkulturní učení, obsahující ukázky z teorie a praxe interkulturního učení – nápady, zkušenosti a neformální aktivity na téma interkulturní učení.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.