+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Mládež v akci Asistent pedagoga / Alternativy k asistentovi Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity.
Migration4media Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona Cílem projektu Migrace společnosti Člověk v tísni je systematicky poskytovat veřejnosti – zejména prostřednictvím médií - objektivní informace o migraci zejména v českém, ale i evropském a světovém měřítku.
Migrace online Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona Specializovaný web a fórum Multikulturního centra Praha pro kritickou diskusi o migraci v ČR a v zemích střední a východní Evropy. Mapuje výzkum, vývoj legislativy, migrační a azylové politiky a činnost vládních i nevládních organizací.
Migrace
Mezikulturní dialog - webový portál Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Webový portál Mezikulturní dialog vznikl jako součást národního projektu Společně napříč kulturami. Hlavním cílem portálu je vytvoření otevřené platformy především pro subjekty neziskového sektoru a jejich aktivity v oblasti kultury a vzdělávání zaměřené...
Metody práce s žáky-cizinci ve výuce: využití diferenciačních znaků jazyků ve výuce - problematické jevy zvukové roviny Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek byl vytvořen na základě příručky Metodika práce s žáky cizinci v základní škole, která vznikla v roce 2012 pod patronací MŠMT. Všechny kapitoly z příručky budou součástí uceleného seriálu článků. Příručka je jako příloha ke stažení přiložena k...
Metodiky práce asistenta pedagoga Asistent pedagoga / Spolupráce učitele a asistenta Vznikly v projektu Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a dětí se zdravotním postižením. Podstatou projektu je řešení dlouhodobě problematické oblasti diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním...
Mediální vzdělávání na JSNS Kritické myšlení a mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence pro život v 21. století. V Jednom světě na školách podporují jejich rozvoj. Připravují atraktivní audiovizuální materiály, vydávají pravidelný Bulletin, pořádají mediálně-vzdělávací...
Maturitní zpravodaj Střední školy / Maturita z ČJL Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání informuje o nové maturitní zkoušce prostřednictvím Maturitního zpravodaje. Každý rok je jeden díl pak speciálně věnovaný zkoušce z českého jazyka a literatury.
Matika.in Zažijte radost s matematikou! Neziskové sdružení Matika.in z.s. připravilo web Matika.in, kde naleznete mnoho různých her a interaktivních cvičení pro žáky základních škol (využít se dá ale i pro starší:)). Po zaregistrování jako učitel pak můžete zapsat...
Mat goc - film o hledání kořenů Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona Film od Dužana Duong o cestě do Vietnamu a hledání vlastních kořenů. Rozhovor s Dužanem k filmu i jeho postojům najdete např. na stránkách Klubu Hanoi Ukázka Dužanovy tvorby: from Dužan na Vimeo.
Malý tlumočník - přístup a postoj slyšících a neslyšících lidí k tlumočení dětí Komunikace s rodiči / Komunitní tlumočníci Článek, který je součástí diplomové práce o praktických problémech dětí/tlumočníků neslyšících. "Slyšící děti hluchých rodičů v mnoha případech tlumočí svým rodičům od velmi brzkého věku. Je udivující, jak dlouho je tento stav tlumočení nahlížen širokou...
Mají na to! Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Sociálně znevýhodněné děti na to mají! Z tohoto sloganu vychází a také jej vyznává nová příručka Člověka v tísni, která se zabývá podporou sociálně znevýhodněných dětí na základní škole. Online verzi naleznete na http://www.majinato.cz. Často se mluví o...
Literární rámec - výuka literatury v Evropě Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Tato webová stránka je určena učitelům literatury a dalším zájemcům o výuku literatury na úrovni sekundárního vzdělávání (od 12 do 18 let) v Evropě. Literární referenční rámec stanovuje úrovně literárního rozvoje v kontextu sekundárního vzdělávání....
Lingua Ludus Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Jazykový projekt Lingua Ludus, který byl založen v roce 2004, se zabývá vytvářením metodických materiálů pro výuku cizích jazyků, které jsou postaveny na principech zážitkové pedagogiky a snaze co možná nejlépe simulovat reálné prostředí daného jazyka.
LearningApps Internetová stránka LearningApps.org umožňuje tvorbu různých typů interaktivních cvičení a jejich snadné sdílení s žáky pomocí vygenerovaného odkazu. Můžete si snadno vytvořit například cvičení na doplňování slov do textu (typ Cloze text), řazení vět (typ...
Kritické myšlení Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení je vzdělávací program RWCT, který přináší učitelům na všech stupních škol kurzy dalšího vzdělávání, materiály a lekce, webové stránky, informační síť a konzultační podporu.
Krajanské a jiné organizace imigrantů v ČR Děti s OMJ / Kulturní profily států Zájmové, náboženské nebo kulturní organizace imigračních komunit v České republice
Komunikační kartičky na globální čtení Základní školy / Hodnocení žáků s OMJ Kartičky na této stránce lze využít pro základní komunikaci s žáky s OMJ.
Klub Hanoi Občanské sdružení Klub Hanoi se zabývá především propagací vietnamské kultury a integrací Vietnamců do společnosti s důrazem na zachování jejich kulturní identity.
Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. Hlavními postavami projektu...
Khan academy Khan academy - to jsou výuková videa a interaktivní cvičení do předmětů: Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Ekonomie, Dějepis, Informatika a Dějiny umění. U výukových videí je možné přepínat např. do mongolštiny, bulharštiny, turečtiny a dalších jazyků...
Když se doma mluví dvěma jazyky Děti s OMJ / Dvojjazyčná výuka Text shrnuje pravidla, která ulehčují paralelní osvojování jazyků a zároveň přibližuje na konkrétních příkladech zkušenosti z bilingvních rodin.
Kde sehnat mapy a další pomůcky:
Kde se inspirovat: Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Zde naleznete zajímavé odkazy k výuce Dějepisu.
Katedra didaktiky fyziky UK - materiály do výuky Zapojení do výuky a materiály / Fyzika Na stránkách Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK najdete zajímavé materiály ke stažení. Jedná se např. o připravené nápady do výuky, texty vzniklé v rámci studentských prací, propagační materiály, aktivity do výuky apod. Na těchto...
Kartičky s pravidly chování Kartičky, které usnadní počáteční nastavení pravidel pro děti bez znalosti češtiny. Klíčová slova: pravidla chování, nastavení pravidel, nevhodné chování
Jeden svět na školách Program Jeden svět na školách využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků k oslovení mladých lidí. Dokumentární filmy nepřináší pouze informace, ale především vzbuzují zájem o problematiku, pomáhají získávat...
Jak získat žáky pro fyziku? Zapojení do výuky a materiály / Fyzika Odborná skupina pro výuku fyziky na základní škole při Jednotě českých matematiků a fyziků pravidelně nabízí akreditované semináře pro učitele fyziky. Kromě toho se můžete inspirovat materiály ze sborníků z předchozích ročníků seminářů.
Jak učit - czechstepbystep.cz / Aktivity ke stažení z internetu Na této webové stránce najdete manuál k výuce podle několika učebnic od autorky Lídy Holé. Pokud budete nějakou z těchto učebnic používat, můžete postupovat přesně podle návodu, který uvádí. Aktivity a schémata ke stažení, které jsou zde uvedené, můžete...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.