+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Kartičky s pravidly chování Střední školy / Integrace do kolektivu Kartičky, které usnadní počáteční nastavení pravidel pro děti bez znalosti češtiny. Klíčová slova: pravidla chování, nastavení pravidel, nevhodné chování
Jeden svět na školách Zapojení do výuky a materiály / Kroky k MKV Program Jeden svět na školách využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků k oslovení mladých lidí. Dokumentární filmy nepřináší pouze informace, ale především vzbuzují zájem o problematiku, pomáhají získávat...
Jak získat žáky pro fyziku? Zapojení do výuky a materiály / Fyzika Odborná skupina pro výuku fyziky na základní škole při Jednotě českých matematiků a fyziků pravidelně nabízí akreditované semináře pro učitele fyziky. Kromě toho se můžete inspirovat materiály ze sborníků z předchozích ročníků seminářů.
Jak učit - czechstepbystep.cz / Aktivity ke stažení z internetu Na této webové stránce najdete manuál k výuce podle několika učebnic od autorky Lídy Holé. Pokud budete nějakou z těchto učebnic používat, můžete postupovat přesně podle návodu, který uvádí. Aktivity a schémata ke stažení, které jsou zde uvedené, můžete...
Jak se vícejazyčné dítě také učí češtině Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Blog o vícejazyčnosti a osvojování/učení se češtině.
Jak se dělá kniha Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Jak se dělá kniha je sérií videí, prostřednictvím nichž se dozvíte, jakými všemi procesy kniha prochází. Díky těmto videím tak budete moci nahlédnout do zákulisí, které běžně není možné spatřit. Podíváme se tak například do nakladatelství, tiskárny,...
Jak naučit děti správně číst Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Seriál článků v deníku MF Dnes zaměřený na zlepšení čtenářské gramotnosti. Čtenářský tým projektu Pomáháme školám k úspěchu připravil společně s redakcí MF Dnes osmnáctidílný seriál zaměřený na zlepšení čtenářské gramotnosti dětí. Ke stažení na stránkách...
Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk Čeština jako druhý jazyk / Co je čeština jako druhý jazyk Projekt Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk je zacílen na přípravu a inovaci vzdělávání studentů učitelství českého jazyka a literatury a dalších oborů, kteří budou pracovat s žáky, pro něž je čeština druhým jazykem. Na stránkách projektu...
Inkluze.cz Mateřské školy / Inkluze v MŠ Tyto stránky vznikly s cílem podpořit v českých školách proces, který je označován slovem inkluze. Byly vytvořeny proto, aby poskytovaly informace a rady učitelům, kteří mají ve svých třídách běžných základních škol děti s postižením. Měly by podpořit i...
Informační materiály a příručky pro cizince Komunikace s rodiči / Informace pro rodiče - jazykové verze
Hranostaj Základní školy / Organizace a financování výuky ČDJ Sbírka nejen skautských her pro inspiraci.
Help for English Základní školy / Organizace a financování výuky ČDJ Stránky, na kterých se můžete inspirovat s výukou češtiny jako cizího jazyka.
Gramar.in úlohy z češtiny Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Zažijte radost s češtinou! Neziskové sdružení Matika.in z.s. připravilo web Gramar.in , kde naleznete mnoho různých her a interaktivních cvičení pro žáky základních škol (využít se dá ale i pro starší:)). Po zaregistrování jako učitel pak můžete zapsat...
Grafické organizéry (klíčové vizuály) Zapojení do výuky a materiály / Grafická vizualizace obsahu Odkazy na příklady grafických organizérů v AJ.
Grafické organizátory Zdroje a inspirace / Jak používat KV při psaní slohu Se strategií vytváření představ (konkrétně pak s vizualizací) souvisí užitečná vizuální pomůcka, kterou využijete v hodinách, během nichž se pracuje s texty. V zahraničních zdrojích je označována jako „graphic organiser“, do češtiny je pak tento název...
FyzWeb Zapojení do výuky a materiály / Fyzika Webové stránky FyzWeb nabízejí kromě námětů na výuku a pokusy také např. kalendář nadcházejících zajímavých fyzikálních úkazů nebo kalendář slavných výročí.
Flippity Internetová aplikace Flippity umožňuje snadnou tvorbu interaktivních online cvičení, která můžete využít jak ve výuce na dálku, tak ve třídě, pokud máte projektor nebo menší skupinu žáků. Princip tvorby všech typů cvičení je velmi podobný, aplikace je...
Filmy a písně ve výuce češtiny Čeština jako druhý jazyk / Řečové dovednosti Časopis Krajiny češtiny je skvělým studijním materiálem pro všechny, kteří se zajímají o výuku češtiny pro cizince a češtinu jako cizí jazyk. V 1. čísle časopisu najdete návody, jak pracovat ve výuce s filmem a písničkami.
Férová škola - Liga lidských práv Adaptace a klima školy / Klima školy Projekt Férová škola vychází z rovného práva na vzdělání pro všechny děti bez rozdílu. Hlavním cílem je přispět k vybudování a zaručení takového systému základního vzdělávání, ze kterého nebude nikdo vyřazován mimo hlavní proud. Projekt je zaměřen obecně...
Férová škola - dokumenty ke stažení Zapojení do výuky a materiály / Teorie inkluzivní výuky K dispozici materiály ke stažení, které pomohou při tematizaci inkluzivního vzdělávání.
Faktory ovlivňující jazykové dovednosti žáků-cizinců Adaptace a klima školy / Faktory ovlivňující integrační proces Otázka integrace cizinců byla v poledních desetiletích v řadě vyspělých zemí významným diskusním tématem mezi politiky i odbornou akademickou veřejností. Článek identifikuje faktory, které mají pozitivní vliv na integraci cizinců. Konkrétně jsou...
Evropské jazykové portfolio Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Evropské jazykové portfolio vzniklo v roce 2001 jako výsledek snah Rady Evropy o vytvoření oficiálního dokladu, který srozumitelně informuje o dosažených jazykových dovednostech a mezinárodních zkušenostech jednotlivce.
Euromobil Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit EUROMOBIL je multimediální jazykový vzdělávací a informační program na podporu mobility studentů. Na této stránce najdete ukázky cvičení z jazykového programu a informace o cílových zemích a o projektu.
Euro languages Čeština jako druhý jazyk / Charakteristika ČDJ Informace o češtině pro cizince a o ČR.
Elektronická učebnice Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Elektronická učebnice literatury je ojedinělý vzdělávací projekt, který je určen žákům, studentům, učitelům a školám. Můžete ji využít v hodinách českého jazyka a literatury, dějepisu i občanské nauky. Oceníte ji během přípravy k maturitě a pomůže vám při...
E-learningová učebnice pro čínské děti Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály Z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2013 vznikla v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství na Pedagogické fakultě e-learningová učebnice pro čínské děti. Učebnice slouží k podpoře výuky češtiny ve...
Doporučené učebnice pro výuku dětí a žáků-cizinců od předškolního věku po základní a střední školy Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály MŠMT zpracovalo abecední seznam doporučených učebnic a dalších materiálů pro výuku pro výuku žáků cizinců s krátkými anotacemi, které jsou uvedeny pouze tehdy, mají-li upozornit na nějaký zajímavý či důležitý aspekt učebnice nebo materiálu. Úroveň podle...
Digitální učební materiály z chemie Zapojení do výuky a materiály / Chemie Na těchto stránkách naleznete pracovní listy pro výuku chemie.
Děti v Čechách Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Na stránkách České televize je ke stažení 10dílný pořad Děti v Čechách - cyklus portrétů dětí, které u nás žijí, i když se tu nenarodily (děti z Rumunska, Ukrajiny, Vietnamu, Čečenska, Srbska...).
Czechkid Střední školy / Střední školy Czechkid je komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy (dále jen MKV) do škol.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.