+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Asociace středoškolských češtinářů Střední školy / Maturita z ČJL Diskuse o všem (nejen o maturitě), co středoškolské češtináře pálí a trápí, ale i povznáší.
Asistent pedagoga.cz Asistent pedagoga / Spolupráce učitele a asistenta Portál vytvořený Novou školou o.p.s. seznamuje komplexcně s pozicí asistenta pedagoga (nebo školního asistenta).
Aplikace Binogi Zapojení do výuky a materiály / Chemie Have fun, learn and succeed in school. Bavte se, učte se a buďte ve škole úspěšní. Aplikace Binogi přináší mnoho animovaných lekcí a kvízů v několika jazycích (angličtina, francouzština, švédština, arabština, somálština, perská darí, eritrejská...
Anglické slovníčky s cizojazyčnými překlady Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Slovníčky, na kterých se podíleli žáci jedné pražské školy.
Aktivizující výukové metody Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Aktivizující výukové metody jsou důležitou součástí výuky. Žák během těchto aktivit aktivně, vědomě a uvědoměle třídí data, zařazuje je do poznatkových struktur; analyzuje, srovnává a hodnotí informace, učí se samostatnosti a tvořivosti, rozvíjí svoji...
Aktivity vhodné pro zapojení žáků s OMJ (pro CLIL) Zapojení do výuky a materiály / Principy práce s žáky na ZŠ, SŠ CLIL (Content and Language Integrated Learning čili obsahově a jazykově integrované vyučování) označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího obsahu. Obsah nejazykového předmětu je...
Aktivity v rámci VMEGS Střední školy / VMEGS Zde najdete několik tipů ke konkrétním aktivitám v rámci VMEGS na portále RVP.
aktivity s obrázky ke stažení 2. část / Aktivity ke stažení z internetu Zde najdete obrázky ke stažení a popis aktivit, jak s nimi pracovat.
aktivity s obrázky ke stažení 1. část / Aktivity ke stažení z internetu Zde najdete sadu obrázků a popis aktivit, jak s nimi pracovat.
Aktivity před četbou - při četbě - po četbě Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Příspěvek nastiňuje téma, jak s žáky správně číst, s jakými aktivitami je seznámit v souvislosti se čtením a jak se vyvarovat nejčastějším chybám při čtení. Autor: Ondřej Hausenblas
ADRA - Opravdový svět Střední školy / Průřezová témata ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA se v České republice věnuje také globálnímu rozvojovému vzdělávání, které vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální témata,...
PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Stránky, na nichž jsou k dispozici různé nápady, užitečné odkazy apod.
Co by bylo, kdyby... Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky ZŠ, SŠ Uvedené webové stránky ukazují model přechodu k inkluzivnímu vzdělávání. Model představuje alternativu současné organizace základního školství jednoho malého českého města. Ve městě v současné době zároveň působí 4 běžné základní školy a jedna škola...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.