+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Sociální klima Adaptace a klima školy / Klima školy Na těchto stránkách najdete výstupy z tříletého grantového projektu zaměřenéno na problematiku sociálního klimatu školy. Výsledky jsou zde prezentovány jednak ve formě plného znění recenzovaných sborníků (i dalších textů), české a slovenské bibliografie k...
Společenství proti šikaně Střední školy / Integrace do kolektivu
Statistické údaje o cizincích v ČR
Stereotýpek v nás Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Hlavním cílem projektu je prevence xenofobie a rasismu mezi žáky středních odborných škol prostřednictvím interkulturní výchovy s využitím interaktivních a zážitkových metod.
Strategie pro žáky s OMJ - video ukázka Zapojení do výuky a materiály / Grafická vizualizace obsahu Video (v AJ) ukazuje, jaké strategie můžeme využívat při výuce (dějepisu) dětí s OMJ.
Strategie zvaná scaffolding Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do činností v MŠ Prostředky a strategie, které žákům usnadní práci s náročným textem nebo obsahem nebo jim pomohou překonat jazykovou náročnost úlohy, se v odborné didaktické literatuře označují souhrnným termínem „scaffolding“. Scaffolding doslova znamená „opora, lešení...
Střet kultur Zdroje a inspirace / Kulturní šok
Strukturované učení Mateřské školy / Inkluze v MŠ Strukturované učení jako metoda výuky je sice určeno především pro děti s poruchami autistického spektra, přesto lze prvky tohoto učení uplatnit i pro malé děti s OMJ v MŠ i v prvních ročnících ZŠ.
Studium chemie (Portál PřF UK) Zapojení do výuky a materiály / Chemie Portál Přírodovědecké fakulty UK Studium chemie nabízí pro žáky i učitele mnoho výukových materiálů a tipů do výuky. Naleznete zde pracovní listy, prezentace, vide, hry a mnohé další.
Sumativní a formativní hodnocení Základní školy / Hodnocení žáků s OMJ Rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením, jejich výhody a nevýhody. Překážky rozšíření formativního hodnocení a možnosti jejich překonávání.
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR 2013-2015 (UPOL) V průběhu projektu při Univerzitě Palackého v Olomouci vznikly Katalogy podpůrných opatření pro žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním, a Metodiky (celkem více než 26) pro práci asistenta pedagoga u žáků se zdravotním postižením a sociálním...
Taxonomie kognitivních cílů podle B.S. Blooma Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka B.S. Bloom stanovil (1956) v oblasti kognitivních cílů šest hierarchicky uspořádaných kategorií členěných dále do subkategorií. Kategorie jsou řazeny podle stoupající náročnosti psychických operací, jež mají ve svém základu. K vymezování cílů v...
Téma rodina Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Struktura tématu a pracovní list pro žáky-cizince na téma rodina.
Teorie mezinárodní migrace Adaptace a klima školy / O migraci
The Distinctiveness of EAL Pedagogy Zapojení do výuky a materiály / Principy práce s žáky na ZŠ, SŠ NALDIC - stránky Britské národní organizace zaměřené na rozvoj jazyka u EAL studentů. Článek pojednává o charakteristických rysech studentů EAL (English as an aditional language).
Tipy a nápady, didaktické pomůcky - Pinterest Na této stránce naleznete různé tipy a nápady pro výtvarné i pracovní činnosti, ale také různé didaktické pomůcky. Na Pinterestu není nutná registrace, pokud máte facebook nebo gmail. Při prvním navštívení stránky si zaškrtnete témata, která Vás zajímají...
Tipy do výuky ČJL Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Na těchto webových stránkách naleznete zajímavé a praktické tipy do vyučování (např. skládanky, tipy na knihy, schémata pro zápis o knize, čtenářské bingo a jiné), dále pak tipy na výuku bez využití papírů. Autorkou webu je: Mgr. Ludmila Kovaříková
Triolinguale Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Návody na hry a jazykové animace.
Tvorba pracovních listů a prezentací Zapojení do výuky a materiály / Tvorba pracovních listů Stránka s náměty na tvorbu PL + něco o autorském právu a obrázcích s licencí CC.
Učební pomůcky a kartičky Juchuuu! Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Na stránkách Juchuuu! si můžete objednat originální, zajímavé a užitečné učební pomůcky k tématům barvy, vesmír, zvířátka, dinosauři, lidské tělo a mapa Evropy. Některé pomůcky je možno také zdarma stáhnout (viz odkazy níže).
Učebnice Fraus Čeština jako druhý jazyk / Co je to ČJ a ČDJ Cvičení ke stažení zdarma.
Učíme se venku / Aktivity ke stažení z internetu Cílem tohoto projektu je zprostředkovat aktivity a materiály, které umožňují práci s dětmi venku. Aktivity jsou vhodné pro děti v mateřské škole i pro žáky na základní škole.
Ukázka propojení výuky jazyka a obsahu pro nejmenší Mateřské školy / Inkluze dětí s OMJ do běžné výuky Video (v AJ) ukazuje, jakou metodu zvolila učitelka v MŠ namísto čtení pohádky, když má ve třídě i děti s OMJ.
UNHCR Zdroje a inspirace / Cizinci v režimu zákona o azylu Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) byl zřízen Valným shromážděním OSN v roce 1950, jako jeden z mnoha pokusů mezinárodních subjektů poskytnout ochranu a pomoc uprchlíkům.
Uprchlíci na mapě světa Zdroje a inspirace / Žadatel o mezinárodní ochranu
Uznávání vzdělání - MŠMT ČR Základní školy / Uznávání zahraničního vzdělání Informace o uznávání zahraničního vzdělávání na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Varianty Střední školy / Střední školy Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni všestranně podporuje zavádění interkulturního vzdělávání (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do českého školství. Varianty poskytují informační a metodickou podporu, vzdělávací kurzy,...
Včelka - osobní trenér čtení vhodný i pro cizince Čeština jako druhý jazyk / Užitečné online odkazy Včelka je aplikace vyvinutá se speciálními pedagogy pro nápravu a rozvoj čtení při různých druzích problémů, navíc zábavnou formou. Stejná forma výuky je pak vhodná i pro výuku češtiny cizinců, v tomto případě tedy dětí. Včelka obsahuje desítky tisíc...
Veletrh nápadů učitelů fyziky Zapojení do výuky a materiály / Fyzika Veletrh nápadů učitelů fyziky je stránka se zajímavými tipy do výuky fyziky. Ke stažení zde naleznete kompletní sborníky jednotlivých ročníků, jež byly na nápady na aktivity jistě bohaté.
Veřejný rejstřík pravých dokladů totožnosti a cestovních dokladů online Zdroje a inspirace / Legislativa vzdělávání cizinců

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.