+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Veselý česko-ruský slovník ilustrovaný Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Obrázkový slovník ruslo-českých "falešných kamarádů", tedy slov, která sice znějí stejně, ale znamenají něco úplně jiného...
Víceúčelový kalendář s hodinami a barometrem Mateřské školy / Jazyková podpora S touto hračkou se dítě učí používat kalendář, kde si ručně nastavuje hodiny, datum, den v týdnu, roční období a počasí. Vhodné pro předškolní děti a děti mladšího školního věku.
Videoučebnice Pedagogické inspirace Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Inspirativní ukázky z výuky na projektovém YouTube Pomáháme školám k úspěchu Zajímáte se o nové podněty pro vaši výuku? Rádi byste se dozvěděli, jaké jsou principy dílny čtení a jak s ní začít již v první třídě? Chcete nahlédnout do hodin s párovou výukou...
Vizuální slovník Zapojení do výuky a materiály / Grafická vizualizace obsahu Vizualizovat slovíčka a spojovat je tématicky- to je výborný způsob podpory. V knihkupectvích najdete různé např. česko-anglické (německé, francouzské) slovníčky, které můžete pro žáky s OMJ přelepit českými výrazy. Vizuální slovník (Visual Dictionary)...
Výchova k myšlení v globálních souvislostech – ukázka zpracování Střední školy / VMEGS Jak konkrétně jde zapracovat průřezové téma VMEGS do výuky? Inspiraci naleznete v odkazu.
Vyrovnávací třídy Základní školy / Vyrovnávací třídy Zkušenosti z vyrovnávacích tříd z Pobytového střediska MV v Kostelci nad Orlicí, které slouží cizincům, kteří v ČR žádají o azyl.
Vývoj migrace v českých zemích Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona
Web pro učitele o lidských právech Adaptace a klima školy / Faktory ovlivňující integrační proces Část stránek lidskaprava.cz určené pro pedagogy, kterou připravuje tým Amnesty International(AI). Lidskoprávní vzdělávání považuje AI za jeden z nejdůležitějších pilířů své činnosti a také jako nejlepší prevenci porušování lidských práv. Z těchto důvodů...
WebChemie - podpora výuky chemie Zapojení do výuky a materiály / Chemie Portál Webchemie nabízí databázi různých výukových materiálů, mimo jiné např. odkazy na zajímavé animace či simulace. Portál je spravován studenty a učiteli pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci.
www.islamweb.cz/ Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Stránky věnované islámu v ČR.
Zábavný zeměpis Geograf.in Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Procvičujte se žáky zeměpis zábavně! Neziskové sdružení Matika.in z.s. připravilo web Geograf.in (Zábavný zeměpis/geografie), kde naleznete mnoho různých her a interaktivních cvičení pro žáky. Po zaregistrování jako učitel pak můžete zapsat svoje žáky a...
Zahraniční a vnitřní migrace Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona Informace z Českého statistického úřadu.
Zkouška pro občanství Zdroje a inspirace / České státní občanství Pro udělení státního občanství České republiky je od 1. 1. 2014 nutné složit zkoušku prokazující znalost českého jazyka a českých reálií. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s MŠMT proto spustil nový internetový portál Občanství - čeština pro...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.