+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Instrukce v přímé online komunikaci


I přímá online výuka může probíhat efektivně a v příjemném duchu pro obě strany, stačí mít na paměti několik jednoduchých zásad.

Nevyhýbat se přímé online komunikaci

Zkusme se online komunikaci nevyhýbat, protože nejen žáci s OMJ naši podporu potřebují, je důležitá pro všechny – pro udržení našeho vztahu se třídou, pro ověření, jak žáci porozuměli úkolům, i pro jejich případné doplňující dotazy.

Samozřejmě není možné výuku na dálku realizovat v poměru 1 : 1 s běžnou výukou, ale snažme se najít alespoň jednou týdně čas pro každou naši třídu, aby komunikace neprobíhala pouze jednosměrně prostřednictvím úkolů zadaných přes e-mail či Bakaláře. Pro žáky s OMJ je udržení kontaktu obzvláště důležité.

V přímé výuce máme možnost žákům, kteří to potřebují, věnovat víc času, například tak, že ostatní vypracovávají zadanou práci samostatně, ale s jednotlivcem nebo menší skupinkou se můžeme spojit přes Skype a ověřit si, zda porozuměli zadání. Pokud pracujeme s celou třídou zároveň, je dobré ověřit porozumění tak, že oslovíme konkrétního žáka, abychom se vyhnuli problému mlčící většiny. V ideálním případě ho požádáme, aby v několika krocích shrnul, co a jak bude dělat.

Testovat (na dobrovolnících ve svém okolí)

Je dobré si používané nástroje odzkoušet, protože nefunkční link nezachrání ani sebelepší instrukce a během samotné výuky většinou není prostor na dlouhé řešení problémů technického rázu. Což ovšem neznamená, že na žádné takové zádrhele nenarazíme! Raději tedy rovnou do plánu hodiny připočítejme časovou rezervu a na úvod zařaďme spíše aktivity, které studenti mohou plnit individuálně (včetně kontroly), abychom sami byli k dispozici těm, kteří bojují s technikou. Pro tento případ se také hodí mít předem připravenou danou slovní zásobu, například v podobě přehledných slovníčků.
Máme-li možnost využít ve výuce zprostředkující jazyk, je možné, že právě v online výuce nastanou chvíle, kdy to bude nejefektivnější možnost. Zkusme si to nevyčítat.

Nastavit si v přímé online lekci systém

Klíčová zásada, kterou bychom měli dodržet, aby naše online lekce fungovaly ke spokojenosti všech, je nastavení systému. Se základními pravidly bychom měli žáky dopředu seznámit – kdy hodina začíná a kdy končí, jak často bude, že chat a sdílený dokument používáme k různým typům instrukcí (viz níže) a tak dále.

Pokud se s žáky spojíme přes Skype či Zoom, máme možnost kromě hovoru souběžně psát do chatu, který se ale nedá editovat, a proto je lepší ho zachovat pouze pro technické pokyny nebo sdělení, která se týkají průběhu a kvality hovoru.

Pro instrukce a plnění úkolů můžeme jednoduše využívat sdílené google dokumenty. Ty se editovat dají, můžeme je také ukládat nebo připravit dopředu. V ideálním případě do takového dokumentu napíšeme plán celé hodiny, včetně instrukcí, a ten před výukou nebo na jejím začátku sdílíme s žáky (pozor – pokud chceme, aby žáci plnili některá cvičení přímo do tohoto souboru, musíme upravit možnosti sdílení a úprav). Na tento plán se můžeme průběžně odkazovat a zamezit tak ztrátě pozornosti či dezorientaci v průběhu hodiny.

Karolina Dohnalová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.