+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jak tedy pracovat s rodiči?


Především je důležité zpočátku ujasnit problematické momenty, vyplývající z jazykové bariéry cizinců, a předat ucelené informace o provozu a organizaci školky.

 • Nechte přeložit do rodného jazyka cizinců základní informace o programové nabídce školky, provozní informace jako jsou příchody a odchody, četnost jídel, čas oběda, podmínky spaní atd.

 • Předejte písemně a srozumitelně informace o platbách a výši stravného.

 • Přeložte a zveřejněte podrobnosti o přijímacím řízení a kritéria pro přijímání, předejde se tím mnohým nesrovnalostem.

 • Přeložte a dejte rodičům k dispozici základní práva a povinnosti rodičů i dětí v písemné podobě, také tím zabráníte mnohým nedorozuměním.

 • Domluvte si schůzku s rodiči cizinci. Pokud nemluví dobře česky, je vhodný tlumočník. Vyjasněte si vzájemná očekávání, možnosti, práva a povinnosti. Vyměňte si kontakt na prostředníka, pokud je problém v jazykové bariéře.

 • Zajistěte si efektivní komunikaci s rodiči prostřednictvím těchto tlumočníků (prostředníků) nebo přes internet / SMS. Co je psáno, je vždy srozumitelnější a závaznější pro obě strany.

 • Informujte rodiče o tom, jak budete jejich děti připravovat a podporovat jejich jazykový rozvoj. Zároveň je ujistěte, že je důležité nejen rozvíjet češtinu, ale i mateřský jazyk, což je úloha právě rodičů (tím, že dítě rozvíjí současně oba jazyky, posiluje své jazykové možnosti i intelekt). Čeština v žádném případě nemůže nahradit mateřský jazyk dětí.

 • Ujistěte se, že všechny rodiny mají přístup k informacím a mají možnost se podílet na rozvoji a vzdělávání svých dětí.

 • Podporujte partnerství i s rodiči cizinci, buďte s nimi v kontaktu, informujte je o rozvoji jejich dětí (i v případě, že např. děti vyzvedávají starší sourozenci).

 • Vytvořte přátelský a vřelý vztah s rodiči z minoritních skupin, založený na důvěře a respektu. Získáte tak mnohé nové podněty pro svůj profesní a často i osobní život, obohatíte vzdělávací program své školy a hlavně tím vyjdete vstříc potřebám dětí s migrantskou zkušeností a umožníte jim kvalitní start v jejich novém životě.

 • Respektujte náboženská a kulturní specifika (např. jídelní tabu, odlišné oblékání, šperky, talismany).

 • Informujte rodiče o hygienických požadavcích a požadavcích na stolování, které můžou být velice odlišné v různých kulturách a mohlo by to vyvolávat nepříjemné situace.

 • Naučte se několik frází v jejich mateřštině, ukážete tím zájem a respekt.

Dobrá praxe

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.