+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Podpora výuky jazyka


Podpora výuky jazyka u cizinců ze třetích zemí

Jazyková bariéra cizinců je jejich nejmarkantnější znevýhodnění, kterému musí při vzdělávacím procesu čelit. Překonání této bariéry je přitom základním předpokladem jejich úspěšného studia. Proto je žáky cizince nutné při výuce a osvojování češtiny podporovat. Zvláště ty žáky, kteří pocházejí z tzv. třetích zemí a nemají možnost navštěvovat bezplatné kurzy češtiny, tak jak je to u občanů EU a azylantů.

Typy podpory:

  • Volitelný předmět ČJCJ případně kurz češtiny pro cizince, na který přicházejí žáci z více tříd i ročníků. Učitel tohoto předmětu by měl mít alespoň rámcovou představu, jak učit češtinu jako cizí jazyk. Nabídkou tohoto předmětu a jeho zařazením do ŠVP škola v podstatě odpovídá na konkrétní potřeby svých žáků, mezi které patří i žáci cizinci, a převádí do praxe postulát rovných příležitostí v přístupu ke vzdělávání. Postupné odstraňování jazykové bariéry je prvním a zásadním krokem na cestě právě k tomuto rovnému přístupu ke vzdělání.
  • Doučování češtiny, které může poskytovat učitel nebo někdo mimo školu v odpoledních hodinách. Zpravidla je dobré realizovat toto doučování alespoň za symbolickou cenu, která motivuje jak učitele, tak žáka a s ním i jeho rodiče, kteří za službu platí. Škola nemá povinnost žáka cizince ze třetích zemí doučovat, ale bez znalosti českého jazyka se logicky nelze dále vzdělávat. Proto je co nejrychlejší osvojení češtiny, alespoň na základní komunikační úrovni, velice důležité.
  • Tutoring dobrovolníků, tedy doučování ze strany dobrovolníků, je další cesta, kterou se může jazyková podpora ubírat. Škola si může vytvořit svůj dobrovolnický program, kdy osloví případné zájemce o dobrovolnickou činnost ze strany starších nebo bývalých žáků školy, studentů pedagogických škol nebo rodičů (i cizinců). Pro ty to znamená cennou zkušenost, pro žáky cizince je to podpora a školu to stojí pouze metodické vedení konkrétním pedagogem, který má dobrovolníky na starosti.
    Více o dobrovolnících zde.
  • Asistent pedagoga, který v ideálním případě mluví stejným jazykem jako žák cizinec, je systémově náročnější řešení, které se ale v případě potřeby integrace více žáků na škole rozhodně vyplatí.
    Více o zřízení pozice asistenta naleznete zde.

Dobrá praxe

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.