+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Lex Ukrajina a metodika pro školy

Lex Ukrajina se skládá ze tří norem na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Zákon navržený MV upravuje přidělování dočasné ochrany, právní status uprchlíků a přístup ke zdravotní péči, zákon navržený MPSV zaměstnávání, sociální zabezpečení a dětské skupiny a zákon navržený MŠMT přístup ke vzdělávání. Zákony byly zrychleně projednány Parlamentem, podepsány Prezidentem a vstoupily v platnost publikací ve Sbírce zákonů 21. 3. 2022. Jsou přijaty na dobu jednoho roku, pozbydou účinnosti 31. 3. 2023.

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace upravuje přijímání ke vzdělávání, obsah vzdělávání nebo zvýšení kapacity škol, a to pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ.

Metodický výklad k tomuto zákonu MŠMT odeslalo školám prostřednictvím datových schránek, je ale k nalezení také na stránkách https://www.edu.cz/ukrajina/

publikováno: 23. 03. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.