+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Metody hodnocení a role asistenta při hodnocení dětí a žáků s OMJ

3. setkání Platformy DAP s přednáškou

Dne 15. dubna 2021 proběhne (online) již třetí setkání neformální skupiny, která sdružuje asistenty pedagoga, kteří se věnují podpoře dětí a žáků s OMJ.
Tématem bude hodnocení dětí a žáků s OMJ a jakou roli při tom mají nebo by mohli mít vedle učitelů také asistenti pedagoga.
Součástí setkání bude přednáška expertky na téma formativního hodnocení Květy Sulkové ze vzdělávacího centra EDUkační LABoratoř.

Setkání je otevřené i pro nové členy Platformy DAP.
Více informací k programu setkání a registrace zde.

publikováno: 27. 03. 2021

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.