+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Online setkání pro ukrajinské asistentky pedagoga

Současnost a budoucnost pozice ukrajinských AP v českých školách
Sdílení zkušeností z praxe a diskuse

Termín: 5. prosince 2023
Čas: 17.00 - 19.00
Místo konání: online na platformě Zoom (registrovaným pošleme odkaz na připojení)
Setkání povede: Zuzana Prokopová, META, o. p. s.

Přihláška na setkání

Cíle a témata setkání:

  • Cílem je získat komplexní pohled na pracovní příležitosti, profesní cestu a potřeby ukrajinských asistentek a pedagožek.
  • Zaměříme se na zhodnocení aktuální situace ukrajinských AP v českém školství.
  • Budeme diskutovat o podpoře ze strany škol a plánech do budoucna.
  • Věnovat se budeme také diskusi o potřebných úrovních českého jazyka pro práci ve škole a možnostech rozvíjení znalosti českého jazyka.
  • Výstupy ze setkání budou podkladem pro následnou diskuzi s dalšími zapojenými partnery a zodpovědnými institucemi o optimalizaci této pozice do budoucnosti.

Kontakt: Hana Víznerová, viznerova@meta-ops.cz
Setkání bude nahráváno a uveřejněno na webu inkluzivniskola.cz a webu doskolyspolecne.cz.


Projekt je realizován za technické a finanční pomoci UNICEF v rámci pracovního plánu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

publikováno: 13. 11. 2023

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.