+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zdroje informací


Zdrojů informací, na jejichž základě můžeme hodnotit dosahování cílů z IVP, je mnoho, zde uvádíme několik příkladů:

  • rozbor běžných písemností a produktů žáků
  • sledování žáků, včetně záznamu z jejich interakce
  • hospitace
  • rozbor pedagogické dokumentace, statistická hlášení
  • diskuse, rozhovory, názory, komentáře, stížnosti,...
  • počítačové didaktické programy
  • analýza klasifikace
  • testy
  • modelové situace

Literatura: K. Kaprálek, Z. Bělecký: Jak napsat a používat individuální vzdělávací program, Portál, Praha, 2004

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.