+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka nabízíme přímo do Vaší školy, organizace či obce. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z našich dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Semináře jsou určené pro celý pedagogický sbor, jeho část či skupinu pedagogických pracovníků. Můžete se spojit s okolními školami a institucemi, které téma řeší a uspořádat seminář ve spolupráci s nimi. Minimální počet účastníků je 8, maximální počet je 18.

Máte o seminář na objednávku zájem? Vyplňte poptávkový formulář a my Vás budeme kontaktovat.

Sledujte také aktuální nabídku otevřených seminářů.

• Čeština jako druhý jazyk při výuce ve třídě

Potřebujete posílit své pedagogické kompetence při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí. 

4 vyučovací hodiny
Zuzana Janoušková

• Elektronické zdroje pro výuku češtiny jako druhého jazyka - online

Hledáte aktuální a praktické inspirace, jak pracovat na hodinách češtiny jako druhého jazyka (ČDJ)? Zajímá vás, jaké jsou možnosti využití elektronických zdrojů, kde získat pracovní listy a kam žáky s OMJ odkazovat, aby samostatně mohli procvičovat češtinu nejen na počítači, ale i na tabletu či mobilním přístroji? Provedeme Vás světem výukových materiálů dostupných online a na konci semináře získáte seznam všech zmíněných internetových zdrojů včetně komentářů k jejich použití.

4 vyučovací hodiny
Radka Bernardová

• Jak zjistit úroveň a cíle češtiny jako druhého jazyka - webinář

Přišel do Vaší školy/třídy žák s OMJ a nejste si jistí, jak dobře už umí česky? Zajímá Vás, jak nastavit podporu žáků s OMJ tak, aby se jazykově posunuli dál a zároveň nebyli přehlceni novou látkou? Na semináři si sami vyzkoušíte ověřený balíček pomůcek, který Vám pomůže zhodnotit, jakou podporu potřebuje žák s OMJ v oblasti českého jazyka (ČDJ). Dále Vás naučíme stanovit rozsah, obsah a cíle výuky ČDJ.

4 vyučovací hodiny
Magdalena Hromadová, Kristýna Titěrová, Zuzana Prokopová, Radka Bernardová

• Jazyková diagnostika dětí předškolního věku - webinář

Potřebujete poradit, jak vhodně pracovat s nástrojem jazykové diagnostiky u vícejazyčných dětí v MŠ?
V čem nám nástroj pomáhá?

3 vyučovací hodiny
Jana Keblová

• Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (8 vyuč. hodin)

Zajímá vás, jak systematicky rozvíjet češtinu dětí s OMJ? Jakou formou s dětmi pracovat a co je vlastně učit? Máte chuť vyzkoušet si jazykové hry a podívat se na videa z praxe? Máte zájem o tipy pro práci s celou třídou?

8 vyučovacích hodin
Kristýna Chmelíková, Jana Keblová, Pavla Benešová

• Jazyková podpora dětí s OMJ v mateřských školách – webinář (8 vyuč. hodin)

Zajímá vás, jak systematicky rozvíjet češtinu dětí s OMJ? Jakou formou s dětmi pracovat a co je vlastně učit? Máte chuť vyzkoušet si jazykové hry a podívat se na videa z praxe? Máte zájem o tipy pro práci s celou třídou?

8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Kristýna Chmelíková, Jana Keblová, Pavla Benešová

• Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. (4 vyuč. hodiny)

Chtěli byste se na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe seznámit s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce? Zajímají Vás metody využitelné při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách?

4 vyučovací hodiny
Hana Mlynářová, Kristýna Titěrová, Klára Ptáčková

• Podpora vícejazyčných žáků (s OMJ) v ZŠ a sdílení dobré praxe (4 vyuč. hodiny)

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s vícejazyčnými žáky pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory vícejazyčných žáků (s OMJ), co říká legislativa, jak zorganizovat kurz ČDJ? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, jak s ním komunikovat a jak spolupracovat s rodiči.

4 vyučovací hodiny
Klára Ptáčková, Zuzana Prokopová, Natálie Schneider, Markéta Zachová

• Podpora vícejazyčných žáků (s OMJ) v ZŠ a sdílení dobré praxe - webinář

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s vícejazyčnými žáky pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory vícejazyčných žáků (s OMJ), co říká legislativa, jak zorganizovat kurz ČDJ? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, jak s ním komunikovat a jak spolupracovat s rodiči.

4 vyučovací hodiny
Klára Ptáčková, Zuzana Prokopová, Natálie Schneider, Markéta Zachová

• Tvorba výukových materiálů pro vícejazyčné žáky - online

Hledáte aktuální a praktické inspirace, jak pracovat s vícejazyčnými žáky na ZŠ? Zajímá vás, jaké jsou možnosti tvorby vlastních výukových materiálů pomocí online aplikací? Provedeme Vás světem tvorbou výukových materiálů online a během semináře si několik nástrojů vyzkoušíte – vytvoříte cvičení i si vyzkoušíte cvičení vytvořená ostatními účastníky semináře. Na konci semináře získáte seznam všech zmíněných internetových nástrojů včetně komentářů k  jejich použití.

4 vyučovací hodiny
Radka Bernardová

• Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka - webinář

Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

8 vyučovacích hodin (2 x 4)
Barbora Nosálová, Zuzana Janoušková, Martina Vrbová

• Úvod do začleňování vícejazyčných dětí v MŠ (4 hodiny) – webinář

Máte ve třídě vícejazyčné děti a rádi byste podpořili jejich začleňování? Zajímá vás, jak správně nastavit proces adaptace dítěte a komunikace s ním i jeho rodiči? Chcete zapojit vícejazyčné děti do činností ve třídě?

4 vyučovací hodiny
Kristýna Chmelíková, Klára Šuvarská, Pavla Benešová

• Zapojení vícejazyčných dětí do činností pro celou třídu v MŠ

Zajímá Vás, jak zapojit vícejazyčné děti do činností pro celou třídu a zároveň je tím jazykově podpořit?

4 vyučovací hodiny
Jana Keblová

• Zapojení vícejazyčných dětí do činností pro celou třídu v MŠ - webinář

Zajímá Vás, jak zapojit vícejazyčné děti do činností pro celou třídu a zároveň je tím jazykově podpořit?

4 vyučovací hodiny
Jana Keblová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.