+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka nabízíme přímo do Vaší školy, organizace či obce. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z našich dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Semináře jsou určené pro celý pedagogický sbor, jeho část či skupinu pedagogických pracovníků. Můžete se spojit s okolními školami a institucemi, které téma řeší a uspořádat seminář ve spolupráci s nimi. Minimální počet účastníků je 8, maximální počet je 18.

Máte o seminář na objednávku zájem? Vyplňte poptávkový formulář a my Vás budeme kontaktovat.

Sledujte také aktuální nabídku otevřených seminářů.

• Čeština jako druhý jazyk na SŠ

Chodí na Vaši školu žák s odlišným mateřským jazykem, který se potřebuje jazykově rozvíjet? Plánujete kurz češtiny jako druhého jazyka, ale nevíte, za jaký konec to vzít? Učíte češtinu na střední škole a chcete se vzdělávat v tématu podpory žáků s OMJ? Zajímají vás zdroje materiálů pro výuku ČDJ? Společnými silami najdeme možnosti a tipy, kde začít, odkud čerpat a kam směřovat.

8 vyučovacích hodin
Karolina Kenderová, Michaela Nosková, Helena Pazdiorová

• Čeština jako druhý jazyk při výuce ve třídě

Potřebujete posílit své pedagogické kompetence při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí. 

4 vyučovací hodiny
Zuzana Janoušková

• Elektronické zdroje pro výuku češtiny jako druhého jazyka - online

Hledáte aktuální a praktické inspirace, jak pracovat na hodinách češtiny jako druhého jazyka (ČDJ)? Zajímá vás, jaké jsou možnosti využití elektronických zdrojů, kde získat pracovní listy a kam žáky s OMJ odkazovat, aby samostatně mohli procvičovat češtinu nejen na počítači, ale i na tabletu či mobilním přístroji? Provedeme Vás světem výukových materiálů dostupných online a na konci semináře získáte seznam všech zmíněných internetových zdrojů včetně komentářů k jejich použití.

4 vyučovací hodiny
Alena Ondráčková, Magdalena Hromadová, Karolina Kenderová, Kristýna Titěrová

• Jak zjistit úroveň a cíle češtiny jako druhého jazyka - webinář

Přišel do Vaší školy/třídy žák s OMJ a nejste si jistí, jak dobře už umí česky? Zajímá Vás, jak nastavit podporu žáků s OMJ tak, aby se jazykově posunuli dál a zároveň nebyli přehlceni novou látkou? Na semináři si sami vyzkoušíte ověřený balíček pomůcek, který Vám pomůže zhodnotit, jakou podporu potřebuje žák s OMJ v oblasti českého jazyka (ČDJ). Dále Vás naučíme stanovit rozsah, obsah a cíle výuky ČDJ.

4 vyučovací hodiny
Magdalena Hromadová, Kristýna Titěrová, Zuzana Prokopová, Radka Bernardová

• Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (8 vyuč. hodin)

Zajímá vás, jak systematicky rozvíjet češtinu dětí s OMJ? Jakou formou s dětmi pracovat a co je vlastně učit? Máte chuť vyzkoušet si jazykové hry a podívat se na videa z praxe? Máte zájem o tipy pro práci s celou třídou?

8 vyučovacích hodin
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić, Barbora Loudová Stralczynská, Regína Ouhledová, Kateřina Poupě, Jana Keblová, Pavla Benešová

• Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ II. (navazující seminář)

Chcete načerpat novou inspiraci a tipy na jazykové hry pro systematickou podporu češtiny dětí s OMJ? Zajímají vás principy práce s celou třídou? Chcete vidět konkrétní příklady činností usnadňující zapojení dětí s OMJ?

8 vyučovacích hodin
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić, Kateřina Poupě, Jana Keblová

• Jazyková podpora dětí s OMJ v mateřských školách – webinář (8 vyuč. hodin)

Zajímá vás, jak systematicky rozvíjet češtinu dětí s OMJ? Jakou formou s dětmi pracovat a co je vlastně učit? Máte chuť vyzkoušet si jazykové hry a podívat se na videa z praxe? Máte zájem o tipy pro práci s celou třídou?

8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić, Kateřina Poupě, Jana Keblová, Pavla Benešová

• Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. - webinář (4h)

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách.

4 vyučovací hodiny
Hana Mlynářová, Radka Nováková, Kristýna Titěrová, Zuzana Janoušková, Zuzana Prokopová, Klára Ptáčková

• Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. - webinář (8h)

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách.

8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Hana Mlynářová, Kristýna Titěrová, Zuzana Janoušková, Zuzana Prokopová, Klára Ptáčková

• Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. v ZŠ a SŠ (4 vyuč. hodiny)

Chtěli byste se na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe seznámit s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce? Zajímají Vás metody využitelné při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách?

4 vyučovací hodiny
Hana Mlynářová, Kristýna Titěrová

• Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. v ZŠ a SŠ (8 vyuč. hodin)

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách.

8 vyučovacích hodin
Hana Mlynářová, Kristýna Titěrová, Zuzana Janoušková, Zuzana Prokopová

• Podpora vícejazyčných žáků (s OMJ) v ZŠ a sdílení dobré praxe (4 vyuč. hodiny)

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s vícejazyčnými žáky pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory vícejazyčných žáků (s OMJ), co říká legislativa, jak zorganizovat kurz ČDJ? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, jak s ním komunikovat a jak spolupracovat s rodiči.

4 vyučovací hodiny
Klára Ptáčková, Zuzana Prokopová, Natálie Schneider, Markéta Zachová

• Podpora vícejazyčných žáků (s OMJ) v ZŠ a sdílení dobré praxe (8 vyuč. hodin)

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat se vícejazyčnými žáky žáky s OMJ pro jejich začlenění do školního prostředí, do výuky a do třídního kolektivu? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat kurz ČDJ? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, jak s ním komunikovat a jak spolupracovat s  rodiči.

8 vyučovacích hodin
Klára Ptáčková, Zuzana Prokopová, Natálie Schneider, Markéta Zachová

• Příprava žáků s odlišným mateřským jazykem k maturitě z ČJL

Máte na škole žáky s OMJ směřující k maturitní zkoušce z ČJL, ale obáváte se, zda náročnou zkoušku zvládnou? Zajímá Vás, jak s takovými žáky efektivně a postupně nacvičovat dovednosti pro všechny části MZ? Společnými silami najdeme tipy do výuky a řekneme si, na co si při přípravách dát pozor s ohledem na znalost češtiny maturantů.

8 vyučovacích hodin
Michaela Jiroutová, Blanka Blažková, Karolina Kenderová, Jana Münzbergerová

• Sdílení dobré praxe a zkušeností při práci s žáky s OMJ na ZŠ - webinář

Zajímá vás, jaké zkušenosti mají se vzděláváním žáků s OMJ jiné školy? Chcete poznat a porovnat zkušenosti při práci s těmito žáky na různých pozicích, které jsou do procesu vzdělávání zapojeny? Hledáte podněty, které by Vám pomohly nastavit funkční a efektivní systém podpory? Pomocí sdílení příkladů dobré praxe se dozvíte spoustu dobrých tipů nejen od nás, ale díky aktivní diskuzi také od ostatních účastníků semináře.

4 vyučovací hodiny
Klára Ptáčková

• Stručný vhled do jazykové podpory dětí s OMJ v MŠ - webinář

Chcete získat základní přehled o možnostech jazykové podpory dětí s OMJ? Zajímá vás, jak je zapojit do činností ve třídě a jak jim pomoci s rozvojem češtiny?

4 vyučovací hodiny
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Regína Ouhledová, Petra Ristić

• Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ (8 vyuč. hodin)

Máte ve třídě děti s odlišným mateřským jazykem a rádi byste podpořili jejich začleňování? Zajímá vás, jak správně nastavit proces adaptace dítěte a komunikace s ním i jeho rodiči? Chcete zapojit děti s OMJ do činností ve třídě?

8 vyučovacích hodin
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Klára Šuvarská, Pavla Benešová, Martina Radvanová, Barbora Dvořáková, Eva Kašparová

• Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (4 hodiny) – webinář

Máte ve třídě děti s odlišným mateřským jazykem a rádi byste podpořili jejich začleňování? Zajímá vás, jak správně nastavit proces adaptace dítěte a komunikace s ním i jeho rodiči? Chcete zapojit děti s OMJ do činností ve třídě?

4 vyučovací hodiny
Kristýna Chmelíková, Klára Šuvarská, Pavla Benešová, Barbora Dvořáková

• Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ - webinář

Máte ve třídě děti s odlišným mateřským jazykem a rádi byste podpořili jejich začleňování? Zajímá vás, jak správně nastavit proces adaptace dítěte a komunikace s ním i jeho rodiči? Chcete zapojit děti s OMJ do činností ve třídě?

8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Kristýna Chmelíková, Klára Šuvarská, Pavla Benešová

• Začleňování a výuka žáků s OMJ na ZŠ - webinář

Zajímá Vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ ve Vaší škole, co říká legislativa, jak zorganizovat kurz ČDJ? Tápete v tom, jak začít s výukou ČDJ nebo jak ji propojit s předmětem ČJL? Na semináři si vyzkoušíte také praktické postupy, jak žáka podpořit v běžné výuce. Dozvíte se, kde začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny a jak s ním komunikovat. V neposlední řadě budeme vzájemně sdílet dobrou praxi spolupráce s rodiči, kteří neovládají češtinu.

8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Radka Nováková, Petra Vávrová, Kristýna Titěrová, Michala Hamplová

• Zapojení dětí s OMJ do činností pro celou třídu v MŠ

Zajímá Vás, jak zapojit děti s OMJ do činností pro celou třídu a zároveň je tím jazykově podpořit?

4 vyučovací hodiny
Petra Ristić, Tereza Linhartová, Jana Keblová

• Zapojení dětí s OMJ do činností pro celou třídu v MŠ - webinář

Zajímá Vás, jak zapojit děti s OMJ do činností pro celou třídu a zároveň je tím jazykově podpořit?

4 vyučovací hodiny
Petra Ristić, Tereza Linhartová, Jana Keblová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.