+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Čeština jako druhý jazyk na SŠ

Chodí na Vaši školu žák s odlišným mateřským jazykem, který se potřebuje jazykově rozvíjet? Plánujete kurz češtiny jako druhého jazyka, ale nevíte, za jaký konec to vzít? Učíte češtinu na střední škole a chcete se vzdělávat v tématu podpory žáků s OMJ?
Zajímají vás zdroje materiálů pro výuku ČDJ? Společnými silami najdeme možnosti a tipy, kde začít, odkud čerpat a kam směřovat.

Datum: 
4. října 2022 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: 
META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Lektoruje: 
Karolina Kenderová, Helena Pazdiorová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
1 890,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se seznámí se specifiky výuky ČDJ na střední škole, a to především ve srovnání s běžnou výukou ČJL. Získají přehled o nejčastějších výzvách ve výuce ČDJ pro žáky středních škol a osvojí si funkční postupy jejich řešení. To vše bude podloženo jejich vlastními zkušenostmi a konkrétními příklady a materiály.

OBSAH

 • Seznámení s výchozí situací žáků s OMJ na střední škole v oblasti češtiny jako druhého jazyka.
 • Legislativní možnosti, jak se dá zorganizovat výuka ČDJ na SŠ.
 • Význam pojmu ČDJ a rozdíly oproti běžným hodinám českého jazyka a literatury.
 • Základní principy výuky ČDJ.
 • Jazyková diagnostika a její význam pro stanovení konkrétních cílů pro jednotlivce či skupinu.
 • Práce se začátečníky ve výuce ČDJ na SŠ.
 • Tvorba bezpečného prostředí pro podporu komunikace.
 • Postupné přibližování obsahu ČDJ a ČJL na příkladu rozvoje slohu.
 • Zpětná vazba a hodnocení na příkladu písemného projevu.
 • Práce s heterogenní skupinou.
 • Základní tipy pro uvedení principů ČDJ do praxe.
 • Materiály, učebnice a univerzální aktivity pro výuku ČDJ.
 • Sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogické pracovníky gymnázií, SOŠ a SOU se specializací na češtinu, příp. cizí jazyky. Vítáni jsou také asistenti pedagoga a další zájemci o tematiku výuky ČDJ na SŠ.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 21217/2021-4-710). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 16

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.