+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Elektronické zdroje pro výuku češtiny jako druhého jazyka - online

Hledáte aktuální a praktické inspirace, jak pracovat na hodinách češtiny jako druhého jazyka (ČDJ)? Zajímá vás, jaké jsou možnosti využití elektronických zdrojů, kde získat pracovní listy a kam žáky s OMJ odkazovat, aby samostatně mohli procvičovat češtinu nejen na počítači, ale i na tabletu či mobilním přístroji? Provedeme Vás světem výukových materiálů dostupných online a na konci semináře získáte seznam všech zmíněných internetových zdrojů včetně komentářů k jejich použití.

Místo: 
on-line prostředí
Lektoruje: 
Alena Ondráčková, Magdalena Hromadová, Karolina Kenderová, Kristýna Titěrová
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
980,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se zorientují v oblasti elektronických zdrojů pro výuku ČDJ. Vědí, kde online najít pracovní listy, jaká jsou dostupná e-learningová prostředí ČDJ a znají mobilní aplikace vhodné pro výuku ČDJ. Umí s uvedenými zdroji pracovat a znají výhody a nevýhody každého z nich.
Seminář bude věnován především základní orientaci v již dostupných materiálech a programech pro výuku žáků s OMJ.

OBSAH

  • přehled dostupných pracovních listů online a online cvičení vhodných pro výuku ČDJ,
  • přehled e-learningových prostředí vhodných pro výuku ČDJ,
  • přehled mobilních aplikací vhodných pro výuku ČDJ,
  • principy výuku ČDJ v rámci praktických ukázek,
  • tipy a triky, jak pracovat s uvedenými zdroji,
  • zkoušení všech uvedených na vlastním přístroji v pohodlí Vašeho domova, případně na Vašem pracovišti,
  • sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ a výukou ČDJ, je určen učitelům ČDJ, učitelům převážně 1., ale i 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou. Seminář proběhne v online prostředí, ke kterému se můžete připojit odkudkoliv. Je nutné mít funkční kameru a mikrofon.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 12

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.