+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Jak zjistit úroveň a cíle češtiny jako druhého jazyka

Přišel do Vaší školy/třídy žák s OMJ a nejste si jistí, jak dobře už umí česky? Zajímá Vás, jak nastavit podporu žáků s OMJ tak, aby se jazykově posunuli dál a zároveň nebyli přehlceni novou látkou? Na semináři si sami vyzkoušíte ověřený balíček pomůcek, který Vám pomůže zhodnotit, jakou podporu potřebuje žák s OMJ v oblasti českého jazyka (ČDJ). Dále Vás naučíme stanovit rozsah, obsah a cíle výuky ČDJ.

Lektoruje: 
Magdalena Hromadová, Kristýna Titěrová, Zuzana Prokopová, Radka Bernardová
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
980,- Kč/osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se zorientují v balíčku pomůcek a umí pomocí něj zjistit orientační úroveň dovedností v českém jazyce. Na základě diskuze a prezentace zkušeností z pilotních projektů získají potřebné dovednosti k efektivnímu nastavení podpory žáků s OMJ a určení cílů v rámci výuky ČDJ.

OBSAH

  • seznámení se situací, ve které vhodné použít balíček pomůcek ke zjištění úrovně a cílů ČDJ,
  • jednotlivé části balíčku pomůcek,
  • podrobný návod pro pedagogy, jak pracovat s balíčkem pomůcek a jak nastavit cíle výuky ČDJ,
  • ukázky práce s balíčkem pomůcek včetně autentických videí a žákovských prací,
  • tipy a triky,
  • sdílení praxe, výměna zkušeností,

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, je určen učitelům ČDJ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.