+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Jak zjistit úroveň a cíle češtiny jako druhého jazyka - webinář

Přišel do Vaší školy/třídy žák s OMJ a nejste si jistí, jak dobře už umí česky? Zajímá Vás, jak nastavit podporu žáků s OMJ tak, aby se jazykově posunuli dál a zároveň nebyli přehlceni novou látkou? Na semináři si sami vyzkoušíte ověřený balíček pomůcek, který Vám pomůže zhodnotit, jakou podporu potřebuje žák s OMJ v oblasti českého jazyka (ČDJ). Dále Vás naučíme stanovit rozsah, obsah a cíle výuky ČDJ.

Datum: 
22. září 2022 (14:00 – 18:00 hodin)
Místo: 
on-line, platforma ZOOM
Lektoruje: 
Zuzana Prokopová
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
980,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se zorientují v balíčku pomůcek a umí pomocí něj zjistit orientační úroveň dovedností v českém jazyce. Na základě diskuze a prezentace zkušeností z pilotních projektů získají potřebné dovednosti k efektivnímu nastavení podpory žáků s OMJ a určení cílů v rámci výuky ČDJ.

OBSAH

  • seznámení se situací, ve které vhodné použít balíček pomůcek ke zjištění úrovně a cílů ČDJ,
  • jednotlivé části balíčku pomůcek,
  • podrobný návod pro pedagogy, jak pracovat s balíčkem pomůcek a jak nastavit cíle výuky ČDJ,
  • ukázky práce s balíčkem pomůcek včetně autentických videí a žákovských prací,
  • tipy a triky,
  • sdílení praxe, výměna zkušeností,

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, je určen učitelům ČDJ, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 46112/2020-4-85). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 16

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022.

MŠMT logo

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.