+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Platforma vyučujících ČDJ v MŠ: Prostředí mateřských škol

Hlavní náplní bude sdílení dobré praxe, inspirace ze zahraničí a inspirace alternativními směry. Dozvíte se o principech z metody Dobrého začátku, o strukturovaném prostředí a principech Montessori, dotkneme se i programu Začít spolu a Waldorf. Představíme Vám prostředí MŠ u nás i ve světě.

Datum: 
8. února 2022 (14:00 - 17:00 hodin)
Místo: 
META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Lektoruje: 
Kateřina Poupě, Barbora Dvořáková
Rozsah: 
3 hodiny
Cena: 
zdarma

TÉMATA PLATFORMY
: Prostor a jeho využití
: Atmosféra ve třídě
: Pravidla a principy

PRO KOHO JE PLATFORMA URČENA
Účastníci minulého a současného běhu vzdělávacího programu Výuka češtiny jako druhého jazyka, ped. pracovníci ČDJ v MŠ působící na území Hlavního města Prahy. Ped. pracovníci zabývající se výukou ČDJ v MŠ působící působící na území Hlavního města Prahy.

Maximální počet účastníků: 12

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

Platforma je realizována v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.