+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Příprava žáků s odlišným mateřským jazykem k maturitě z ČJL

Máte na škole žáky s OMJ směřující k maturitní zkoušce z ČJL, ale obáváte se, zda náročnou zkoušku zvládnou? Zajímá Vás, jak s takovými žáky efektivně a postupně nacvičovat dovednosti pro všechny části MZ? Společnými silami najdeme tipy do výuky a řekneme si, na co si při přípravách dát pozor s ohledem na znalost češtiny maturantů.

Datum: 
22. listopadu 2022 (9:00 - 16:00 hodin)
Místo: 
META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Lektoruje: 
Michaela Jiroutová, Jana Münzbergerová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
1 890,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se seznámí s úskalími maturitní zkoušky z ČJL, které jsou pro nerodilé mluvčí specifické, a také s praktickými doporučeními a materiály, podporujícími přípravu žáků s OMJ k maturitní zkoušce. Získají také funkční tipy, které budou schopni ve své práci využít a seznámí se s dostupnými výukovými materiály a metodami, jež jim mohou přípravu žáků s OMJ k maturitě usnadnit.

OBSAH

 • Seznámení s maturitní zkouškou z ČJL pohledem žáků s OMJ, možnými uzpůsobeními MZ a jejich úspěšností v porovnání s ostatními maturanty.
 • Zadání písemné práce a specifika, která žáky s OMJ mohou znevýhodňovat.
 • Praktické postupy, aktivity a tipy, jak na psaní písemných prací žáky s OMJ připravovat postupně, doporučení vhodných slohových útvarů.
 • Zpětná vazba a hodnocení písemných prací.
 • Specifické potíže nerodilých mluvčích při absolvování didaktického testu.
 • Praktické materiály a metody, které podporují přípravu žáků s OMJ na didaktický test, a jejich aplikace přímo při výuce ČJL.
 • Strategie přípravy a vyplňování testu.
 • Využití vizualizace při přípravě k ústní zkoušce.
 • Podpůrné aktivity, které pomáhají žákům s OMJ analyzovat text u ústní zkoušky z ČJL.
 • Odpovídající vyjadřování a používání frází žáků s OMJ přímo u zkoušky.
 • Výběr knih do vlastního seznamu maturitní četby, četba v rodném jazyce.
 • Sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogické pracovníky gymnázií a SOŠ vyučující předmět ČJL, kteří připravují žáky k maturitní zkoušce. Vítáni jsou také další pedagogové a zájemci o téma praktické přípravy žáků s OMJ k maturitní zkoušce z ČJL.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 21217/2021-4-710). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 16

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.