+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ (8 vyuč. hodin)

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat se žáky s OMJ pro jejich začlenění do školního prostředí, do výuky a do třídního kolektivu? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat kurz ČDJ? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, jak s ním komunikovat a jak spolupracovat s rodiči.

Lektoruje: 
Petra Vávrová, Michala Hamplová, Zuzana Hrušková, Kateřina Cohnová, Natálie Schneider, Markéta Zachová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
1 890,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Společně se vyvodí potřeby nově příchozích žáků s OMJ a na základě kazuistik budeme s účastníky diskutovat o tom, jak tyto potřeby ošetřit. Účastníci semináře se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků s OMJ a na základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému. Formou zážitkových aktivit a práce ve skupinách účastníci získají tipy na začleňování žáků s OMJ do třídního kolektivu a posilování vzájemných vztahů a spolupráce.

OBSAH

  • vhled do tématu vzdělávání žáků s OMJ;
  • seznámení se se základními pojmy, s výchozí situací nově příchozích žáků s OMJ, s jejich pocity a potřebami;
  • první kroky školy i učitele po přijetí nového žáka s OMJ, jak komunikovat se žákem s OMJ;
  • legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na podporu žáků s OMJ (nárok na jazykovou přípravu a podporu ve výuce, financování kurzů ČDJ, podpůrná opatření aj.);
  • role školy, přijímání žáků s OMJ, zařazení do ročníků, komunikace a spolupráce s rodiči žáků s OMJ;
  • tipy pro práci s třídním kolektivem a posilování vzájemných vztahů a spolupráce;
  • ukázky praxe škol – modely začleňování žáků s OMJ;
  • sdílení praxe, výměna zkušenost.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (c.j. MSMT- 8525/2019-1-334). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Seminář splnil moje očekávání. Jako úvod do problematiky je to perfektní. Mnoho impulzů, podnětů. Děkuji za zapálený přístup a srozumitelný i příjemný projev obou lektorek. Je znát jejich zájem i bohatá praxe i spojení s realitou.“
„Seminář se mi velmi líbil, byl pro mě přínosný. Pracuji v Pedagogicko- psychologické poradně jako speciální pedagog. Informace předávám dál pedagogům na školách, na schůzkách výchovných poradců a samozřejmě info předávám na poradě i mým kolegům a kolegyním. Ohledně seminářů mám i srovnání, Vaše kolegyně byly v Karlových Varech v r. 2009, během čtyř let udělaly obrovský kus práce, touto cestou děkuji. Myslím si, že je to přínosné pro všechny.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.