+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ – online

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat kurz ČDJ? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, jak s ním komunikovat a jak spolupracovat s rodiči.

Datum: 
14. září 2022 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: 
on-line, platforma ZOOM
Lektoruje: 
Markéta Zachová
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
980,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků s OMJ a na základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému. Dozví se, jak komunikovat se žákem s OMJ a jak ho podpořit v prvních dnech a týdnech. Budeme diskutovat o dobré praxi v modelových školách i ve školách účastníků a budeme sdílet zkušenosti a tipy pro spolupráci s rodiči.

OBSAH

  • vhled do tématu vzdělávání žáků s OMJ;
  • legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na podporu žáků s OMJ (nárok na jazykovou přípravu a podporu ve výuce, financování kurzů ČDJ, podpůrná opatření aj.);
  • první kroky školy i učitele po přijetí nového žáka s OMJ, jak komunikovat se žákem s OMJ;
  • ukázky praxe škol – modely začleňování žáků s OMJ;
  • přijímání žáků s OMJ, tipy pro komunikaci a spolupráci s rodiči žáků s OMJ;
  • sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č. j. MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 16

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022.

MŠMT logo

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.