+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Sdílení dobré praxe a zkušeností při práci s žáky s OMJ na ZŠ - webinář

Zajímá vás, jaké zkušenosti mají se vzděláváním žáků s OMJ jiné školy? Chcete poznat a porovnat zkušenosti při práci s těmito žáky na různých pozicích, které jsou do procesu vzdělávání zapojeny? Hledáte podněty, které by Vám pomohly nastavit funkční a efektivní systém podpory? Pomocí sdílení příkladů dobré praxe se dozvíte spoustu dobrých tipů nejen od nás, ale díky aktivní diskuzi také od ostatních účastníků semináře.

Datum: 
25. května 2022 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: 
online prostředí, platforma ZOOM
Lektoruje: 
Klára Ptáčková, Jiřina Bartošová
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
zdarma

CÍL SEMINÁŘE
Cílem webináře je seznámit účastníky s příklady dobré praxe fungování podpory žáků s OMJ a možnostmi jejich následné aplikace do praxe škol v různých regionech ČR. Účastníci získají náměty na zavedení komplexní péče o žáky s OMJ ve škole a zároveň s tím inspiraci v několika dílčích tématech. Účastníci mají prostor ke sdílení své vlastní dobré praxe a zároveň k diskuzi nad tématy, která ze sdílení vyplynou. Budou seznámeni s užitečnými odkazy a dalšími zdroji informací. Seminář je určen pro pedagogy základních škol, kteří vzdělávají nebo budou vzdělávat žáky s potřebou jazykové podpory plnící si v ZŠ povinnou školní docházku.

OBSAH

  • Konkretizování ústředních témat praxe vzdělávání žáků s OMJ;
  • Zmapování zkušeností z praxe na školách;
  • Představení kompletně zpracovaného modelu jedné školy v Praze jako příkladu dobré praxe (videoukázka) a související diskuze;
  • Sdílení dobré praxe účastníků;
  • Představení dílčích témat jako představení příkladů dobré praxe v regionech a související diskuze;
  • Sdílení zkušeností z různých pozic vzdělávacího systému a různých regionů;
  • Základní doporučení a tipy pro podporu žáků s OMJ;
  • Získání praktických odkazů a materiálů pro práci se žáky s OMJ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ; je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Webinář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

Seminář je určen pedagogům, kteří mají pracovní zkušenosti s žáky s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT- 27638/20212-877). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 16

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

Seminář je realizován na základě projektu "Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců" AMIF/25/01, který je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.