+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Tvorba výukových materiálů pro žáky s odlišným mateřským jazykem - online

Hledáte aktuální a praktické inspirace, jak pracovat se žáky s OMJ na ZŠ? Zajímá vás, jaké jsou možnosti tvorby vlastních výukových materiálů pomocí online aplikací? Provedeme Vás světem tvorbou výukových materiálů online a během semináře si několik nástrojů vyzkoušíte – vytvoříte cvičení i si vyzkoušíte cvičení vytvořená ostatními účastníky semináře. Na konci semináře získáte seznam všech zmíněných internetových nástrojů včetně komentářů k jejich použití.

Místo: 
on-line prostředí
Lektoruje: 
Alena Ondráčková, Magdalena Hromadová, Karolina Kenderová, Kristýna Titěrová, Radka Bernardová
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
980,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se zorientují v oblasti elektronických nástrojů pro tvorbu výukových materiálů nejen do výuky žáků s OMJ. Vědí, jak pracovat v rámci uvedených nástrojů, a to z pohledu žáka i učitele.
Seminář je určen zájemcům, kteří se zajímají o samostatnou tvorbu výukových materiálů v různých programech.

OBSAH

  • tvorba křížovek, slovních mráčků i kartiček,
  • tvorba cvičení a kvízů za účelem osvojení slovní zásoby,
  • práce s videem,
  • principy výuky žáků s OMJ v rámci praktických ukázek,
  • tipy a triky, jak pracovat s uvedenými nástroji,
  • zkoušení všech uvedených na vlastním PC v pohodlí Vašeho domova, případně na Vašem pracovišti,
  • sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ a výukou ČDJ, je určen učitelům ČDJ, především učitelům všech předmětů 2. stupně, ale i učitelům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou. Seminář proběhne v online prostředí, ke kterému se můžete připojit odkudkoliv. Je nutné mít funkční kameru a mikrofon.

Seminář volně navazuje na seminář "Elektronické zdroje pro výuku češtiny jako druhého jazyka - online". Jeho absolvování však není podmínkou účasti.
Seminář je určen ped. pracovníkům, kteří již znají volně dostupné, připravené pracovní listy a e-learningové programy češtiny.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 12

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.