+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ (8 vyuč. hodin)

Máte ve třídě děti s odlišným mateřským jazykem a rádi byste podpořili jejich začleňování? Zajímá vás, jak správně nastavit proces adaptace dítěte a komunikace s ním i jeho rodiči? Chcete zapojit děti s OMJ do činností ve třídě?

Lektoruje: 
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Klára Šuvarská, Pavla Benešová, Martina Radvanová, Barbora Dvořáková, Eva Kašparová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
1 890,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání. Účastníci získají základní informace k jednotlivým oblastem, materiály, tipy a metodická doporučení, která posílí jejich kompetence při každodenní práci s dětmi s OMJ v MŠ. Na základě semináře získají účastníci předpoklady k práci s jazykově rozmanitou skupinou a k poskytování účelné podpory dětem s OMJ.

OBSAH SEMINÁŘE

  • úvod do problematiky vzdělávání dětí s OMJ z legislativní a metodické perspektivy, seznámení s portálem www.inkluzivniskola.cz a metodikou Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ,
  • praktické informace k tématu adaptace dítěte s OMJ v MŠ. Využití strukturovaného adaptačního plánu MŠ (Infans koncept); tipy z praxe pro první dny docházky dítěte,
  • nastavení úspěšné komunikace s rodiči dětí s OMJ; příprava úvodního informačního setkání s rodiči, tipy k účelnému vedení dlouhodobé komunikace s rodiči,
  • jazykové zásady při práci s dětmi s OMJ v běžném dni MŠ, plánování denního režimu a činností pro celou třídu se zohledněním přítomnosti dětí s OMJ,
  • začleňování dětí s OMJ do kolektivu,
  • sdílení zkušeností, problémů a příkladů dobré praxe ze začleňování dětí s OMJ v MŠ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky mateřských škol i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním dětí s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT-425/2022-2-76). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Seminář byl velice zajímavý a milá a příjemná lektorka předvedla skvělý výkon.“
„K semináři nemám nejmenší výhrady, bylo to skvělé a děkuji za cenné informace.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.