+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Začleňování a výuka žáků s OMJ na ZŠ - webinář

Zajímá Vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ ve Vaší škole, co říká legislativa, jak zorganizovat kurz ČDJ? Tápete v tom, jak začít s výukou ČDJ nebo jak ji propojit s předmětem ČJL? Na semináři si vyzkoušíte také praktické postupy, jak žáka podpořit v běžné výuce. Dozvíte se, kde začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny a jak s ním komunikovat. V neposlední řadě budeme vzájemně sdílet dobrou praxi spolupráce s rodiči, kteří neovládají češtinu.

Datum: 
ZRUŠENO 9. listopadu - 10. listopadu 2022 (14:00 - 18:00 hodin)
Místo: 
on-line, platforma ZOOM
Lektoruje: 
Petra Vávrová, Markéta Zachová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin (2 x 4 vyuč. hodiny)
Cena: 
1 890,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Společně se vyvodí potřeby nově příchozích žáků s OMJ a na základě kazuistik budeme s účastníky diskutovat o tom, jak tyto potřeby ošetřit. Účastníci semináře se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků s OMJ a na základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému. Formou zážitkových aktivit a práce ve skupinách se účastníci seznámí s hlavními zásadami výuky ČDJ a se základními principy práce se žáky s OMJ ve výuce.

OBSAH

  • seznámení se se základními pojmy, s výchozí situací nově příchozích žáků s OMJ, s jejich potřebami;
  • první kroky školy i učitele po přijetí nového žáka s OMJ, jak komunikovat se žákem s OMJ;
  • legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na podporu žáků s OMJ (nárok na jazykovou přípravu a podporu ve výuce, financování kurzů ČDJ, podpůrná opatření aj.);
  • pojmenování základních principů výuky ČDJ a propojování výuky ČDJ a ČJL;
  • základní doporučení a tipy pro podporu žáků s OMJ v hodinách běžné výuky;
  • videoukázky praxe škol a rozhovory s učiteli – modely začleňování žáků s OMJ;
  • tipy pro spolupráci a komunikaci s rodiči žáků s OMJ;
  • sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ; je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, koordinátorům inkluze, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MSMT- 7932/2021-2-289. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 16

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
773 609 395

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků s OMJ, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022.

MŠMT logo

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.