+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Šablony na podporu dětí z Ukrajiny


MŠMT připravilo nově 2 dotační výzvy (šablony) na podporu nově přicházejících dětí z Ukrajiny:

1) Výzva: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

 • volnočasové adaptační skupiny pro děti od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR,
 • cílem je podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí,
 • realizace v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022,
 • žádost musí být doručena ministerstvu nejpozději do 31. 05. 2022,
 • aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku (nejméně 12 dětí a maximálně pro 24 dětí, které nejsou dětmi či žáky MŠ nebo ZŠ, s možností doprovodu rodiče či jiné pečující osoby. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i ty děti, které jsou dětmi nebo žáky MŠ nebo ZŠ),
 • aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku (pro minimálně 15 dětí , které nejsou dětmi či žáky MŠ nebo ZŠ. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti, které jsou dětmi nebo žáky mateřské nebo základní školy),
 • aktivita C – Volnočasové adaptační aktivity pro děti cizince od 3 do 15 let věku organizované obcemi I. a II. typu (pro nejméně 8 dětí a maximálně 12 dětí, které nejsou dětmi či žáky MŠ nebo ZŠ. V průběhu letních prázdnin mohou být do aktivity zapojeny i děti, které jsou dětmi nebo žáky MŠ nebo ZŠ).
 • Výzva Adaptační skupiny ke stažení.

  2) Výzva: Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

  • jazykové kurzy zaměřené na podporu dovedností v českém jazyce pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny,
  • 80hodinová výuka češtiny jako druhého jazyka konaná mimo školní výuku,
  • pro děti, které se neúčastní vzdělávání ve škole zapsané ve školském rejstříku, lze aktivitu realizovat po celý den,
  • realizace v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022,
  • min. intenzita výuky ČDJ 2 vyučovací hodiny denně, maximální intenzita v rozsahu 4 hodiny denně, min. 4 dny v týdnu,
  • pro skupinu min. 4, maximálně 10 dětí (počet zapsaných dětí v kurzu se může během jeho realizace měnit),
  • kurz češtiny vede lektor či jiná osoba, která bude žadatelem určena (výběr osoby k vedení kurzu je plně v kompetenci žadatele),
  • uvedené informace odpovídají 1 jednotce (je možné žádat i více jednotek),
  • o dotaci mohou žádat: veřejná vysoká škola, právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, dobrovolný svazek obcí,
  • žádost musí být doručena ministerstvu nejpozději do 31. 05. 2022.

  Výzva Jazykové kurzy ke stažení.

  Více informací na stránkách https://www.edu.cz

  Jak a co v jazykovém kurzu učit?

  Připravili jsme pro Vás: Rychlokurz češtiny pro Slovany - metodická doporučení a sylabus. Ten je určen pro náctileté studenty, kteří jsou rodilí mluvčí slovanského jazyka a zároveň s češtinou začínají. Rychlokurz jsme jej nazvali proto, že Slované mohou z důvodu blízkosti jazyků postupovat ve výuce daleko rychleji. Sylabus je vytvořen podle obsahu učebnice Levou zadní I a je rozplánován na 80 vyučovacích hodin (což odpovídá jednotce šablony Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022).V uvedeném materiálu se dozvíte, na co se v těchto 80 lekcích zaměřit, co je možné z učebnice vynechat a kde hledat další materiály. Sylabus i metodická doporučení jsou vhodná zejména pro začínající učitele/lektory češtiny jako druhého jazyka, inspiraci mohou načerpat i jejich zkušenější kolegové.

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.