+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Šablony na podporu dětí z Ukrajiny


Tipy pro realizaci výzev:

 • TIPY pro adaptační skupiny - děti 3-6 let
 • Rychlokurz češtiny pro Slovany - metodická doporučení a sylabus - je určen pro náctileté studenty, kteří jsou rodilí mluvčí slovanského jazyka a zároveň s češtinou začínají. Rychlokurz jsme jej nazvali proto, že Slované mohou z důvodu blízkosti jazyků postupovat ve výuce daleko rychleji. Sylabus je vytvořen podle obsahu učebnice Levou zadní I a je rozplánován na 80 vyučovacích hodin (což odpovídá jednotce šablony Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022).V uvedeném materiálu se dozvíte, na co se v těchto 80 lekcích zaměřit, co je možné z učebnice vynechat a kde hledat další materiály. Sylabus i metodická doporučení jsou vhodná zejména pro začínající učitele/lektory češtiny jako druhého jazyka, inspiraci mohou načerpat i jejich zkušenější kolegové.

Již ukončené výzvy:

1) Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

 • volnočasové adaptační skupiny pro děti od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR,
 • realizace v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022, ukončení přijímání žádostí: 31. 05. 2022,
 • výzva Adaptační skupiny ke stažení.

2) Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

 • jazykové kurzy zaměřené na podporu dovedností v českém jazyce pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny,
 • realizace v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022, ukončení přijímání žádostí: 31. 05. 2022,
 • výzva Jazykové kurzy ke stažení.

3) Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

4) Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny září – prosinec 2022

 • Cílem je podpořit děti z Ukrajiny v ČR, které se nenavštěvují MŠ, ZŠ, SŠ v ČR, zejména:
 • podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí
 • Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 18 let věku (12 – 24 dětí)
 • Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 18 let věku (8 – 12 dětí)
 • Šablona = blok 20 hodin volnočasových aktivit s doprovodným rozvojem řečových dovedností u dětí cizinců.
 • Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v jednotlivých dnech.
 • Součástí aktivity musí být podpora rozvoje řečových dovedností v českém jazyce.
 • Po celou dobu realizace je aktivita zajištěna 2 zletilými svéprávnými osobami, z nichž alespoň jedna musí být rodilým mluvčím českého jazyka nebo ovládat český jazyk v úrovni B2 CEFR
 • Oprávnění žadatelé: veřejná vysoká škola, právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy a dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí, krajem, hl. městem Prahou, městskou částí hlavního města Prahy nebo dobrovolným svazkem obcí, nestátní nezisková organizace.
 • Termín podání žádosti: 28.7. - 15.9.2022
 • Více viz Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny září – prosinec 2022 nebo portál https://www.edu.cz/
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.