+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Řešení:


V čem byla zásadní chyba školy?

Zásadní chyba školy byla, že vyučující Xiena po tři pololetí nehodnotili. Vyhláška 48/2005 Sb. říká, že se sice po tři po sobě následující pololetí po příchodu žáka cizince musí přihlížet k neznalosti českého jazyka, ale na konci druhého pololetí musí být každý žák hodnocen nejpozději v září následujícího roku. Více se dozvíte v sekci klasifikace cizinců.

Jak se dalo této situaci předejít?

Jestliže na školu nastoupí nový žák, který vůbec nebo jen minimálně rozumí česky, je nutné začít tuto zásadní bariéru odstraňovat. Některé způsoby vám nabízíme v sekci podpora výuky jazyka.
Druhá věc je, jak a co ho učit, když vám nerozumí. Řešením je vytvoření vyrovnávacího plánu pro všechny předměty, ve kterém bude přesně stanoveno, co se žák na základě svých možností může a má naučit. Pak bude také jasnější, za co jej budeme hodnotit. Více o tvorbě vyrovnávacího plánu i klasifikaci na jeho základě se dozvíte zde.

Jak může škola tuto situaci vyřešit? A lze to vůbec?

Tato situace se nedá vyřešit, aniž by opět docházelo k porušování školského zákona (např. zpětnou klasifikací), proto je důležité těmto situacím předcházet včasným sběrem informací a dále konstruktivním řešením vzniklých problémových situací.

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.