Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 - anotace

Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvlášť pro 1. ročník ZŠ. Učebnice vychází z Evropského portfolia jazyků a představuje způsob osvojování českého jazyka hravou cestou. V současné době je na trhu i druhý díl souboru.

Učebnice

Soubor zahrnuje barevnou učebnici pro děti, pracovní sešit pro děti, metodickou příručku pro učitele a CD se zvukovými nahrávkami básniček, dialogů a herních aktivit obsažených v učebnici. Je využitelný jak při individuální výuce, tak při skupinovém vyučování.

Pracovní sešit

Učebnicový soubor zohledňuje zvláštnosti žáka stojícího na prahu gramotnosti, tedy jednak jeho omezenou či nulovou znalost čtení a psaní, jednak období názorného myšlení, které se zaměřuje na vnímání konkrétních předmětů nebo jejich obrázků a manipulaci s nimi. Učebnice poskytuje jednak vizuální, jednak audiální materiál pro výuku češtiny.

Sylabus učebnice je postaven podle témat aktuálních pro malé cizince ve věkovém rozmezí 6 – 8 let; u jednotlivých témat nabízí postupy pro osvojení tematicky vázaných lexikálních oblastí a komunikačních dovedností, nezanedbává však ani rozvoj analytické schopnosti pozorování opakujících se gramatických struktur, které jsou v každé lekci zakomponovány do realistických dialogů. Každá lekce učiteli nabízí vizuální materiál, ale i básničky a říkanky zohledňující jednak téma lekce, jednak vybraný fonetický jev.

Metodická příručka pro učitele popisuje podrobným způsobem, jak využít při výuce učebnici a pracovní sešit. Dále nabízí herní aktivity vázané k příslušnému tématu a příslušné lexikální a gramatické oblasti; tyto aktivity nejsou vázány na použití tištěného materiálu. Veškeré aktivity a výukové postupy jsou popsány pro způsob výuky bez zprostředkujícího jazyka.

Učebnicový soubor je připraven způsobem umožňujícím výuku češtiny pro malé cizince i učitelům 1. stupně ZŠ neaprobovaným v oboru čeština jako cizí jazyk.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Vaše hodnocení: Žádné Average: 4.3 (3 votes)

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika