Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Žáci s OMJ

Pro děti, jejichž rodiče jsou občany jiného státu než České republiky, používáme většinou označení žáci cizinci. To je samozřejmě velmi široké vymezení, které vyžaduje pro různé účely různá další rozlišení (viz kategorie cizinců, druhy pobytů, přijímání cizinců, kurzy češtiny pro cizince). Pro pedagogickou práci s dětmi však nejsou tyto kategorizace relevantní. To, co naopak musíme zohlednit, máme-li ve třídě žáka cizince, je

  • míra jeho znalosti češtiny
  • míra odlišnosti jeho mateřského jazyka
  • věk, ve kterém přišel do ČR
  • délka pobytu v ČR
  • předchozí školní zkušenosti a úspěchy
  • předchozí zkušenosti se vzdělávacím systémem apod.

Protože pojem žák cizinec je používán ve výše zmíněném smyslu, tj. jako žák, jehož rodiče nejsou občany ČR, nevystihuje zcela přesně podstatu problematiky, o které pojednává část Cizinec ve třídě aneb Pedagogika; při práci s žákem cizincem přece nejde o to, jaký pas mají jeho rodiče. Důvodem ke změněnému pedagogickému přístupu k žáku cizinci, a potažmo k celé třídě, je (nejen, ale zejména) to, že žák nerozumí dobře (často dokonce skoro vůbec) česky. Proto budeme v celé této části používat místo pojmu žáci cizinci pojem žáci s odlišným mateřským jazykem (žáci s OMJ, příp. ŽOMJ), který lépe odpovídá zde rozhodujícímu pedagogickému hledisku a lépe vyjadřuje podstatu problematiky.
Z pedagogického hlediska je zároveň třeba mluvit o mnohem širší skupině žáků než jsou pouze cizinci. Do skupiny žáků s podobnými, zejména jazykovými potřebami patří i žáci z migrantských rodin s českým občanstvím, děti krajanů navracejících se zpět do ČR po dlouhodobých pobytech v zahraničí, děti z bilingvní rodiny, kde dominuje jiný než český jazyk, atd. I z tohoto hlediska je tedy vhodnější používání pojmu děti a žáci s odlišným mateřským jazykem.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika