+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Interaktivní tabule


Stáhněte si výukové materiály na interaktivní tabuli zaměřené na jednotlivá témata s gramatikou.

Všechny materiály jsou dostupné v programu pro tabuli SmartBoard (soubory s příponou .notebook, software ke stažení, popř. k prohlížení prezentace online).
Pro interaktivní tabuli ActivBoard stahujte soubory s příponou .flipchart (software ke stažení).

Také si materiály můžete prohlédnout a stáhnout ve formátu pdf. Lze je rovněž použít jako pracovní listy.

V případě, že používáte webový prohlížeč Google Chrome a dokument se Vám kvůli velikosti nestáhne, zkuste stránku otevřít v jiném prohlížeči (Firefox, Internet Explorer).

Seznam jednotlivých témat

Abeceda - karty písmen
Základní komunikace: seznamování, instituce, profese
Věci kolem nás, dům, byt
Čas, hodin, režim dne
Volný čas
Časová posloupnost
Lidské tělo, doktor
Přídavná jména
Přídavná jména, stupňování
Slovesa, časování
Slovesa pro režim dne a roku
Slovesa - testy a kvízy
Slovesa z oblasti sportu
Rodina
Jídlo, stravování
Obchod, oblečení, peníze
ČR
Kulturní památky
Dopravní prostředky
Rok, roční období, měsíce, dny
Svátky
Budoucí čas
Minulý čas

Více k tématu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.