+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Člověk v tísni zveřejnil výsledky z rozsáhlého průzkumu mezi středoškoláky

Průzkum zjišťoval vztah studentů k aktuálním místním i globálním problémům, médiím, československým dějinám, romské menšině, jejich politické preference, spokojenost se školou, kterou navštěvují či ochotu zapojit se do veřejného dění. Kromě zjištění aktuálního stavu bylo jeho cílem i porovnání výsledků se stejným šetřením z přelomu roku 2008/2009.

„Výzkum přináší v mnohém znepokojivé výsledky a potvrzuje trendy, které naznačila předchozí šetření a výstupy dalších projektů. Názory a postoje středoškoláků v mnohém korespondují s tendencemi, které se projevují v celé české společnosti. Zdá se, že studenti jsou silně ovlivňováni médii a poměrně snadno slyší na zdánlivě jednoduchá řešení,“ komentuje výsledky Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách, který průzkum realizoval.

Některé výstupy šetření podle něj signalizují neuspokojivou kvalitu a roli českého školství při výchově demokraticky smýšlejících a jednajících občanů. Oproti roku 2009 více mladých lidí uvádí, že je nespokojeno se svým životem, politickou reprezentací, korupcí a dalšími problémy. Osmdesát procent náctiletých také nevěří, že mohou řešení problémů kolem sebe ovlivnit.

„Výsledky výzkumu potvrzují, že je nutné hledat cesty, jak vést mladé lidi k větší účasti na občanské společnosti a využívání možností, které demokratická společnost nabízí. Zohledníme je při přípravě dalších aktivit v rámci dlouhodobého projektu Kdo jiný? zaměřeného na posilování občanské odpovědnosti a angažovanosti mladých lidí,“ dodává Karel Strachota.

Přečtěte si kompletní zjištění průzkumu spolu s interpretacemi odborníků.

Zdroj: TZ z 4.6.2012, Člověk v tísni

publikováno: 06. 06. 2012

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.