+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Hlavní město Praha podpoří výuku češtiny pro žáky s OMJ letos ve 22 školách

Hlavní město odstartuje v tomto roce ve spolupráci s městskými částmi pilotní fázi projektu systémové výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V celkem 22 městských částech bude jednou týdně probíhat 2hodinová výuka na jedné ze zdejších ZŠ. „Výuka bude přístupná všem žákům s odlišným mateřským jazykem, kteří doposavad nejsou v tomto směru vzděláváni na své kmenové škole. Přístup do výuky budou mít nejen žáci z cizích zemí, ale rovněž ti žáci, kteří mají sice české občanství, ale doposud neovládají dostatečně český jazyk,“ vysvětlila pražská radní pro školství Irena Ropková.

Odbornou supervizi nad projektem zajistí Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka. „Součástí této odborné podpory budou dva půldenní semináře pro pedagogy o problematice výuky žáků s odlišným mateřským jazykem a rovněž návštěva odborníků přímo v průběhu výuky. Pedagogové budou mít navíc možnost telefonických konzultací s odborníky,“ dodala radní.

Příloha: seznam škol zapojených do pilotní fáze projektu

Zdroj: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavni_mesto_podpori_vyuku_cestiny_pro.html

publikováno: 28. 02. 2017

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.