+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kulatý stůl na téma Vzdělávání a začleňování žáků s OMJ v Ústí n.L.

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů pořádá ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji dne 18. února 2015, od 13:00 do 16:30 KULATÝ STŮL K TÉMATU VZDĚLÁVÁNÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM.

Cílem tohoto setkání je především diskuse o problematických aspektech vzdělávání žáků s OMJ při zohlednění rozdílných kompetencí a perspektiv (učitelé, vedení školy, zřizovatelé, rodiče, úřady státní správy a samospráv, vzdělávací a poradenská zařízení, poskytovatelé sociálních služeb a další instituce a odborná i laická veřejnost). Mezi diskutovanými tématy budou patřit například:

  • koordinace a kompetence v procesu vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem,
  • zajištění jazykové přípravy (MŠ, ZŠ, SŠ) – čeština jako druhý jazyk,
  • úloha poradenského segmentu – metodická podpora škol.

Během diskuze bude prostor ke sdílení praktických zkušeností účastníků akce a důraz bude kladen i na regionální specifika. Více informací naleznete na http://www.meta-ops.cz/aktuality/kulaty-stul-venovany-tematu-vzdelavani-a-zaclenovani-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem-v-0.

publikováno: 28. 01. 2015

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.