+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nové výzvy na dotační a rozvojové programy MŠMT - uzávěrka žádostí do 7.3.2016!

Informujeme Vás o tom, že MŠMT již vyhlásilo nové výzvy na dotační a rozovojové programy k podpoře dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2016 podle § 20 odst. 5 písmeno a) a § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.

Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění podmínek základního vzdělávání

Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců na rok 2016

Vyhlášení rozvojového programu - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2016 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tento rozvojový program ve vzdělávání (dále jen „program“)

publikováno: 19. 02. 2016

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.