+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování jazykové přípravy od září 2021

OD ZÁŘÍ 2021 BYL SPUŠTĚN NOVÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ A ORGANIZACE JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PRO ŽÁKY CIZINCE ÚČASTNÍCÍ SE POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. Jazykovou přípravu mají poskytovat výhradně základní školy určené příslušným krajským úřadem, který jazykovou přípravu financuje. Krajem určená by měla být každá škola, která má podíl cizinců vyšší než 5% z celkového počtu žáků školy. Pokud v obci s rozšířenou působností není žádná škola splňující tuto podmínku, krajský úřad alespoň jednu školu určí. Případně může být určena škola, která má pro poskytování jazykové přípravy vhodnější podmínky (prostorové, personální, zkušenostní apod.).

Jazyková příprava by měla probíhat přednostně v době běžné výuky (žáci jsou z příslušných předmětů automaticky uvolňováni) a je poskytována v rozsahu 100 - 200 hodin po dobu maximálně 10 měsíců. Rozsah podpory se určuje orientačním jazykovým testem . Jazyková příprava má probíhat ve skupinách 2 až 10 žáků a je určena pouze cizincům, kteří nastoupili do školy v ČR v uplynulých 24 měsících. Pro žáky cizince, kteří nemohou do určené školy dojíždět, doporučujeme využívat podpůrná opatření podle paragrafu 16 školského zákona (3 hodiny ČDJ týdně aj.), případně tuto podporu kombinovat s distanční výukou ČDJ, kterou by měla zajišťovat alespoň jedna škola v kraji. . Učitelé v pověřených školách učí ČDJ v rámci svých úvazků podle nově vzniklého kurikula ČDJ.

Více informací najdete v záložce: Základní školy - Jazyková příprava podle paragrafu 20 ŠZ

publikováno: 15. 03. 2021

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.