+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

J. Cummins: Praktické tipy pro vzdělávání vícejazyčných žáků

Jim Cummins, profesor na Ontarijském institutu pro studium pedagogiky na univerzitě v Torontu, kde pracuje na vývoji jazyka a rozvoji gramotnosti studentů angličtiny jako dalšího jazyka, byl v říjnu 2020 hostem online konference META. K samotnému příspěvku napsal také dva inspirativní články, které Vám přinášíme v českém překladu.

V článku „Vzdělávání vícejazyčných děti“ se dozvíte:

  • kdo jsou vícejazyčné děti a proč je tak nazýváme,
  • jak konkrétně mohou školy a jednotliví učitelé podporovat vícejazyčné děti,
  • jak může konkrétně vypadat podpora metodou „scaffolding“,
  • jak rozvíjet akademický jazyk průřezově všemi předměty
  • nebo jak využívat vícejazyčnosti žáků ve výuce.

V článku „Existuje-li to, je to možné: vznik mnohojazyčných vzdělávacích iniciativ v kanadském prostředí“ přináší Jim Cummins souhrn projektů podporujících vícejazyčnost, které v Kanadě probíhaly v uplynulých desetiletích. Popisy jednotlivých projektů obsahují mnoho inspirativních příkladů realizace, odkazy na autentickou tvorbu vícejazyčných dětí a jejich tříd, vzniklé webové stránky jednotlivých projektů nebo zajímavá videa z projektů.

Všechny tyto příklady kanadské praxe potvrzují, že mateřské jazyky vícejazyčných žáků je možné produktivně zapojit do výuky. A to nejen v každodenní výuce ve třídě a škole, ale také při různých setkáních, při nichž se aktivně zapojují rodiče, další rodinní příslušníci nebo dobrovolníci či absolventi školy. Zkuste některou z nabízených z aktivit se svými žáky.

publikováno: 04. 12. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.