+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jaké změny přináší nový školní rok v podpoře vícejazyčných žáků a žákyň na ZŠ?

MŠMT vydalo 15. 6. 2023 metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina IV pro oblast regionálního školství včetně upřesnění výkladu ke školnímu roku 2023/24.
Níže přinášíme nejdůležitější změny, kompletní shrnutí najdete v našem článku.

Úprava vzdělávacího obsahu

Pro žáky z Ukrajiny vzdělávající se v ČR zpravidla méně než 1 rok:

 • Možnost zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah po nezbytně nutnou dobu.
 • Postupné zapojení do běžné výuky po uplynutí adaptační doby, o jejíž konkrétní délce rozhoduje ředitel školy dle aktuální situace situace (zda je nadále úprava vzdělávacího obsahu nutná a v zájmu dítěte).

Pro žáky z Ukrajiny vzdělávající se v ČR zpravidla déle než 1 rok:

 • Po zvážení individuální situace dítěte vzdělávací obsah podle RVP ZV, obsah předmětu ČJL bude přizpůsoben jejich možnostem.
 • Při hodnocení zohledňujeme souvislosti ovlivňující jejich výkon, mimo jiné úpravu vzdělávacího obsahu v předchozím vzdělávacím období a nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka.

Jazyková příprava dle § 20

 • Nárok na jazykovou přípravu dle § 20 (JP) na ZŠ zůstává v platnosti beze změny.
  Nárok na ni mají žáci s cizí st. přísl. vzdělávající se v ČR méně než 12 měsíců a žáci v 1. ročníku ZŠ bez ohledu na to, zda ji absolvovali v MŠ.
 • Žáci vzdělávající se v ČR nad 12 měsíců, mohou být zařazeni do skupin pro JP dle kapacity. Ve skupině může být aktuálně více než 10 žáků. Stále platí zajištění výuky ČDJ dle § 16 přes PPP.

Výuka ČDJ

 • Předmět Další cizí jazyk je možno nahradit předmětem Cizí jazyk nebo Čeština jako druhý jazyk (ČDJ), a to bez IVP (podle opatření MŠMT, kterým se mění RVP ZV od 1. 9. 2023, a výuku lze organizovat dle Kurikulum ČDJ pro ZV).
 • Také lze nabízet ČDJ jako volitelný předmět (skupiny z různých ročníků, min. počet žáků 7).
 • Další možnosti výuky ČDJ najdete v našem článku.
publikováno: 25. 07. 2023

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.