+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kulatý stůl v Brně: Vzdělávání žáků s OMJ na českých SŠ

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES) a Multikulturní centrum Praha (MKC) Vás společně zvou na kulatý stůl na téma: Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na českých středních školách.

Kulatý stůl proběhne dne 2.3.2020 v Impact Hubu v Brně.

V diskusi se dotkneme praktických dopadů mezer v systémové podpoře středních škol v oblasti integrace žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky a metod podpory, jak jsou vyvíjeny za stávající situace samotnými školami. Dále poukážeme na vliv úrovně integrace do výuky v posledních ročnících základních škol na úspěch u přijímacích zkoušek i v dalším studiu na střední škole. Dalším tématem k diskusi může být bariérovost maturitní zkoušky pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

K aktuální situaci žáků na českých SŠ promluví za META, o.p.s. Michaela Jiroutová. Se svým vstupem do diskuse přispějí také zástupci vybraných středních škol, které vyvíjejí vlastní nástroje podpory integrace do výuky těchto žáků a disponují praxí v oblasti, případně i samotní žáci s odlišným mateřským jazykem, kteří mají zkušenosti se studiem na českých středních školách.

V případě zájmu potvrďte svoji účast paní Olze Čejkové, tel: 776 874 424, mail: cejkova@migrace.com

POZVÁNKA KE STAŽENÍ:

Pozvánka
publikováno: 10. 02. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.