+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Malá předvánoční bilance Programu na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců

Malá předvánoční bilance Programu na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců

Od letošního října probíhá v regionech (Středočeský, Pardubický, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, Praha) informační kampaň zaměřená na práci s dětmi a žáky s OMJ. Ředitelé škol, výchovní poradci a pracovníci PPP prostřednictvím informačních letáků dostávají stručné a praktické tipy, například na možnosti financování podpory, jak se připravit na příchod žáka s OMJ, jak zvládnout distanční výuku žáků s OMJ, jaké změny nastaly v úlevách u maturitní zkoušky apod. Školy a PPP ve výše zmíněných regionech se mohou se svými dotazy obracet přímo na naše regionální spolupracovnice.

Navzdory epidemii se nám daří realizovat dlouhodobý vzdělávací program META Akademie určený budoucím lektorům akreditovaných seminářů pro pedagogy vzdělávající žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Všech 13 účastníků, kteří se účastnili zahájení programu, pokračuje ve studiu ve svých specializacích. Těšíme se na budoucí kolegy-lektory, kteří mj. povedou také NOVÉ akreditované semináře vznikající v tomto projektu.

První projektový půlrok byl plný změn souvisejících nejen s přechodem na distanční výuku ve školách i v našich seminářích. Nástrahy jsme překonali a naučili se řadu nových věcí, což jsme zároveň reflektovali v našem projektu. Stejný pracovní úspěch přejeme i Vám, pedagogům a ostatním pracovníkům ve školství, a to nejen v nadcházejícím novém roce 2021. Krásné svátky!

V případě zájmu o zasílání informačních letáků, prosím, kontaktujte: samalova@meta-ops.cz, více informací k programu META Akademie získáte na emailu: swoboda@meta-ops.cz nebo na FB stránce META Akademie.  Zajímají Vás nové akreditované semináře? Kontaktujte nás na emailu: vzdelavani@meta-ops.cz.

Program probíhá v rámci projektu reg. č. AMIF/25/01 a je financován v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

publikováno: 14. 12. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.