+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

META pořádá konferenci k podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem

Ve středu 22. května 2019 proběhne v Praze mezinárodní konference „Podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách: aktéři změn“, kterou organizuje společnost META. Cílem je představit dobrou praxi škol a zkušenosti z tříletého projektu, který byl věnován tématu podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v mateřských, základních a středních školách.

Budou představeny nejrůznější modely podpory žáků s OMJ na školách všech stupňů. Na mapě klíčových aktérů bude demonstrována důležitost podpory na lokální úrovni. Diskutovány budou také rozdíly v regionech ČR, které mají vliv na možnosti podpory žáků s OMJ v různých typech škol.

Kdy: 22. května 2019, 9.30 – 16.00
Kde: Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1


Kapacita konference byla naplněna.

Konference je určena pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti, vedení škol, zástupcům státní a veřejné správy v oblasti školství a inkluze a organizacím pracujících s cizojazyčnými dětmi a žáky. ´Účastníci budou mít příležitostí k síťování a sdílení zkušeností a dobré praxe. V rámci jednotlivých bloků bude čas věnován diskusi a dotazům publika.

Stáhnout program
Stáhnout program vč. anotací

 

Konference se koná v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03), který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

logo

publikováno: 10. 04. 2019

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.