+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nové úpravy přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny

MŠMT určuje opatřením obecné povahy (OOP) úpravu podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Na koho se úpravy vztahují?

Na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana (v rámci OOP označován dále jen jako "cizinec").

Jaké úpravy OOP určuje?

1) Prominutí zkoušky z ČJL a nahrazení rozhovorem

Těmto uchazečům se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

2) Matematika v ukrajinštině

Na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole mají právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce.

3) Písemný test školní zkoušky – v ukrajinštině, nebo více času a slovník

Pokud škola stanoví v rámci kritérií přijetí také písemný test školní přijímací zkoušky, zveřejní v rámci kritérií (max. do 31.1.2023, v případě oborů vzdělání s talentovou bezodkladně) informaci, zda zadání tohoto testu umožní také v ukrajinském jazyce.

  • Pokud ano, může uchazeč plnit tento test v ukrajinštině pouze na základě vlastní žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole.
  • Pokud škola písemný test školní přijímací zkoušky zadá jen v českém jazyce, navyšuje se automaticky těmto uchazečům časový limit pro vypracování testu o 25 % a mají právo použít překladový slovník.

Co musí uchazeč doložit?

Aby mohl uchazeč mít výše uvedené úpravy přijímacího řízení, musí doložit, že je „cizincem“ podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o úpravy přijímacího řízení zažádat.

K přihlášce ke vzdělávání takový uchazeč mj. dokládá:

  • Prostou kopii dokladu o dočasné ochraně,
  • žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka,
  • žádost o konání jednotného přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (vybere-li si konání zkoušky v ukrajinštině)
  • a případně žádost o zadání školního písemného testu v ukrajinském jazyce (pokud škola školní písemný test požaduje a pokud zadání v ukrajinštině škola umožňuje).

Celé znění opatření obecné povahy MŠMT, č. j.: MSMT-29772/2022-1 včetně odůvodnění naleznete zde.

publikováno: 10. 11. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.