+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

ONLINE setkání „Podpora žáků z Ukrajiny na SŠ - co bude od září?”

META, o. p. s. ve spolupráci s MŠMT ČR zve střední školy a další aktéry působící na poli vzdělávání žáků na SŠ na online informační setkání věnované tématu podpory žáků z Ukrajiny na středních školách. Cílem setkání je shrnutí současné situace na SŠ a zejména výhled na další školní rok, tedy představení plánů MŠMT na podporu žáků z Ukrajiny na středních školách a nastínění plánovaných aktivit META na podporu středních škol vzdělávajících tyto žáky.

Účast na setkání a představení připravované podpory pro SŠ byla ze strany MŠMT ČR přislíbena.

V rámci informačního setkání bude vyhrazen prostor pro diskuzi a dotazy.

Setkání proběhne online prostřednictvím platformy ZOOM ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 14:00 do 16:00 hod.

Zájemce o účast prosíme o registraci prostřednictvím registračního formuláře.

Setkání se koná v rámci projektu "Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců" AMIF/25/01, který je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

publikováno: 12. 05. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.