+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Online výuka na SŠ


V březnu 2020 všechny školy zaskočilo náhlé uzavření a přechod na online výuku. V té době na to nebyl připravený snad nikdo. Na podzim téhož roku už se ale školy dostatečně připravily a při uzavření v druhé vlně pandemie už se rychle adaptovaly. Jak v takové situaci podporují žáky s odlišným mateřským jazykem střední školy? Shrnuli jsme dobrou praxi několika SŠ a přinášíme Vám pár tipů, jak se žákům s odlišným mateřským jazykem věnovat s ohledem na jejich specifickou situaci i v době výuky na dálku.

Jak jsou na tom žáci s OMJ?

Velkou bariérou je pro žáky s OMJ izolace. Stejně jako ostatní žáci se cítí osaměle, často trpí pocitem přehlcenosti úkoly, jsou unavení, ale zároveň i znechucení či nudu. Nerodilí mluvčí ale navíc čelí odpojení od češtiny. Ztratili každodenní kontakt s běžnou češtinou, často nemají české kamarády (nebo jen málo). Doma navíc většinou nikdo česky nemluví (nebo špatně) a nemůže jim s učením pomoct. Dalším problémem je, že se komunikace více omezila na psanou podobu. Rapidně se jim také zhoršují vyjadřovací schopnosti a klesá jim sebevědomí v jazyce, které jim trvalo vybudovat. Co s tím můžeme dělat?

Podpořme je (nejen v češtině)

 • Zadáváme úkoly a projekty pro dvojice (spolupráce po síti) – např. kulturní aktuality, charakteristiky postav, videa, interview…
 • Potkáváme se na třídnických hodinách online – utužování kolektivu, kontakt, zábava
 • Poskytujeme online konzultace s vyučujícím (po online hodině, konzultační hodiny…) či dvojjazyčným asistentem
 • Nabízíme i psychickou podporu – školní psycholog, výchovný poradce, třídní učitel, další instituce (https://www.delamcomuzu.cz/, https://nevypustdusi.cz/ )
 • Propojíme je s vrstevníky: Buddy jako přítel na telefonu

Buddy - parťák do nepohody

 • Parťák z řad studentů školy pro nově příchozí žáky s OMJ na školu – pomoc ve škole i mimo ni, neformální kamarádský vztah (někdo, na koho se mohou spolehnout), více o Buddy programu.
 • V online výuce může jít o podporu vrstevnické komunikace v češtině (ne nutně jen pro výuku).
 • Je dobré motivovat žáky, aby se zajímali o své spolužáky, kteří se česky teprve učí.
 • Sestavili jsme motivační tipy pro české spolužáky, jak se propojit a bavit se spolu (klikněte na obrázek).

Tipy do online výuky

 • Během online setkávání se snažíme žáky s OMJ co nejvíce zapojit aktivně (úkoly předem, společné řešení…)
 • Nabízíme online konzultace s vyučujícím (po online hodině, konzultační hodiny…)
 • V rámci ČJL doporučujeme: české filmy, divadelní hry, streamy, pracovní listy (zadání pro OMJ)
 • Doučování ČJ (ČDJ) v rámci šablon apod. je možno také převést do online podoby, důležitá je zejména především konverzace a procvičování
 • Využíváme dostupné zdroje a nástroje:
  • Umimecesky.cz (anglicky, německy, matiku…) – možnost sledování pokroků přihlášených žáků
  • Gramar.In - čeština, zeměpis (geograf.in), finance (zlatka.in), matematika (matika.in), kritické myšlení (trainbra.in).
  • PixWords
  • Kahoot - nástroj na vytváření her a kvízů
  • Flippity.net - nástroj na vytváření interaktivních her a kvízů (videonávod v češtině)

  Můžeme využít sdílený Google dokument s osnovou hodiny a odkazy na cvičení, jeho výhody jsou: usnadnění orientace v hodině, jasná struktura, vše se neodehrává jen na mluvené úrovni, aktivizace studentů, současná práce na tomtéž (vidím, co kdo píše).

  Pro přípravu k maturitní zkoušce z ČJL (didaktický test) můžete využít vytvořená interaktivní cvičení, která vznikla v rámci přípravného kurzu k MZ.
  Odborný výcvik a praxe

  Uzavření škol a nemožnost průběhu praxí velice negativně ovlivňuje přípravu žáků pro jejich budoucí povolání. Praxe je zejména na učňovských oborech stěžejní pro jejich kvalifikaci. V rámci některých oborů je možné zadávat úkoly i na doma, výtvory a postupy pak žáci mohou posílat vyučujícím (formou videí, fotografií, popisů). Pro žáky s OMJ je v těchto situacích nejdůležitější srozumitelné zadání s příkladem, jak má odevzdávaný úkol vypadat.

  Jak na to organizačně?

  • Jasný a jednotný SYSTÉM
  • Jasně daný rozvrh (synchronní online vs. práce na úkolech)
  • Databáze studentů sdílená mezi vyučujícími – učitelé doplňují, jak se zapojují, kontaktování
  • V rámci této databáze také sledování a zaznamenávání porozumění úkolům a podpora žáků s OMJ
  • Přehled počtu úkolů – sdílený přehled úkolů pro třídu na dané období (prevence přehlcenosti)

  Jak tento článek vznikl:

  Díky vlastním zkušenostem z online výuky (Přípravný kurz žáků s OMJ k maturitě z ČJL) a díky dobré praxi škol: Obchodní akademie Dušní, Střední odborné učiliště gastronomie U Krbu, SŠ BEAN, Trojské gymnázium, Hotelová škola, Vršovická. Děkujeme!

  Uvedené informace byly prezentovány na konferenci „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV“ pořádané NPI ČR dne 15. 10. 2020. Prezentace k příspěvku je ke stažení v PDF. Další příspěvky z konference je možné shlédnout na stránkách https://cizinci.npicr.cz.

  K výuce online na SŠ jsme se také setkali s pedagogy v únoru 2021, kde jsme sdíleli své zkušenosti s výukou žáků s OMJ na SŠ v online prostoru. Více si přečtěte v článku.

M. Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.