+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Formální náležitosti VP


Vyrovnávací plán by měl obsahovat následující formální náležitosti:

 • Cíl, jehož má být dosaženo, rozepsání konkrétních vzdělávacích cílů v jednotlivých předmětech
 • Základní údaje o žákovi – zdravotní stav apod…
 • Pedagogickou diagnózu – diagnózu psychických funkcí, které ovlivňují vzdělávací proces
 • Prostředky speciálně pedagogické podpory, kde jsou rozepsány služby a intervence, které vedou k naplnění cílů VP – podpůrný učitel, asistent, odborní pracovníci atd.
 • Konkrétní úkoly v jednotlivých oblastech – sluchová, zraková percepce, gramatika, cizí jazyk apod.
 • Pedagogická hlediska a postupy užívané při práci s dítětem – případné úpravy učebního plánu, snížení počtu hodin, výběr podstatného a základního učiva, rozhodnutí o způsobu integrace
 • Pomůcky – způsob jejich pořízení a práce s nimi
 • Způsob hodnocení a klasifikace - např. širší slovní hodnocení
 • Způsob ověřování vědomostí
 • Organizace péče – způsob provádění reedukace
 • Dohodu o spolupráci s rodiči – předávání informací o žákovi, způsob setkávání
 • Podíl žáka na výuce
 • Informace dalším učitelům
 • Pravidla změn a úprav VP.
 • Jmenovité uvedení osob, kterým je poskytnut.

(Michalík, 1999), (Pipeková, 2006) Citováno z Diplomové práce Jana Roupová: Integrativní forma edukace z pohledu rodičů a pedagogů – komparativní studie, dostupné na http://theses.cz/id/qes2dw/

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.