+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Rozšíření služeb adaptačních koordinátorů a tlumočnických a překladatelských služeb NPI ČR

V souvislosti s pandemií COVID-19, která negativně dopadla na mnoho dětí s OMJ, s nimiž školy v té době neměly kontakt, a jejichž vzdělávání tak bylo přerušeno, NPI ČR dočasně rozšiřuje služby adaptačního koordinátora. Mateřské a základní školy nyní můžou o tyto služby žádat pro jakékoli dítě cizince, které potřebuje pomoc s adaptací na školní prostředí nebo s osvojováním si základů češtiny jako druhého jazyka. Nemusí to tedy být nově příchozí žák/dítě, jak tomu bylo doposud, ale může to být i dítě, které je ve škole už delší dobu. Tato rozšířená možnost platí do 30. 11. 2020.

Další vítanou novinkou je dostupnost tlumočnických i překladatelských služeb i pro potřeby školských poradenských zařízení (PPP, SPC).

Více informací najdete na webových stránkách NPI ČR.

publikováno: 22. 07. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.