+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ

Využíváte výukové materiály v elektronické podobě a chcete získat konkrétní tipy, jaké z nich použít pro žáky s OMJ? Zatím nevyužíváte žádné takové zdroje, ale cítíte jejich potenciál a chcete se více dozvědět o jejich využití pro žáky s OMJ? Potřebujte nové tipy pro výuku češtiny jako druhého jazyka?

Datum: 
15. dubna 2020 (13:30 -17:30 hodin), (15:00 - 16:00 hodin - pauza mezi výukou)
Místo: 
Realizováno v online prostředí z Vašeho domova.
Lektoruje: 
Mgr. Magdalena Hromadová
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
820,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci získají základní orientaci v mnohdy nepřehledném množství dostupných výukových materiálů.

OBSAH

  • elektronické výukové materiály, zejména pracovní listy, které obsahuje web www.inkluzivniskola.cz
  • dostupné materiály k výuce ČDJ v kurzu i při běžné výuce
  • materiály k výuce běžných předmětů umožňující začlenění žáků s OMJ do výuky
  • e-learningové kurzy ČDJ (např. www.cestina2.cz)
  • tipy na další elektronické zdroje využitelné při výuce ČDJ
  • práce nad zadanými úkoly s online nástroji s následným vyhodnocením během semináře
  • videa nahraná na youtube kanále - používají se k výkladům
  • diskuze v reálném čase ve formě videokonference

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky zabývající se vzděláváním žáků s OMJ na základních školách.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 15700/2019-1-590). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 12

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.