+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Úpravy závěrečných zkoušek pro žáky s dočasnou ochranou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy MSMT-34587/2022-3 úpravu podmínek konání závěrečné zkoušky v roce 2023 pro žáky z Ukrajiny, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Jaké úpravy OOP zavádí?

Závěrečná zkouška:

Teoretická zkouška z odborných předmětů:

  • překladový slovník (při přípravě i průběhu zkoušky)
  • na žádost: prodloužení doby přípravy o 15 minut, nejdelší doba zkoušky o 10 minut
  • na žádost: prodloužení doby přípravy u zkoušky, která se člení na dvě sqamostatně klasifikované zkoušky, u každé o 15 minut, nejdelší doma každé zkoušky o 10 minut

Praktická zkouška z odborných předmětů:

  • překladový slovník (v průběhu zkoušky)
  • na žádost: prodloužení doby zkoušky o 60 minut

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem:

Ústní zkouška

  • překladový slovník (při přípravě i v průběhu zkoušky)
  • na žádost: prodloužení doby přípravy o 15 minut, doba zkoušky o 10 minut

Písemná zkouška

  • překladový slovník (v průběhu zkoušky)

Praktická zkouška z odborného výcviku

  • překladový slovník (v průběhu zkoušky)

Pro úpravy je nutné doložit řediteli školy, že má na ně žák nárok (čili že se na něj vztahuje dočasná ochrana) u zkušebního období v průběhu května a června 2023 do 14. dubna 2023 a u opravné a náhradní zkoušky do 1 měsíce před jejím konáním.

Tato lhůta je pořádková, tedy nic nebrání škole, aby případně vyhověla i při jejím zmeškání, ale takové vyhovění již není nárokové. Pokud uchazeč nepožádá v daném termínu, ale požádá bezprostředně před konáním závěrečné zkoušky, je tedy možné (ale nikoliv nutné) žádosti vyhovět.

Ředitel školy informuje žáky, na které se toto OOP vztahuje o možnosti využít úpravy konání závěrečné zkoušky (ideálně v takovém termínu, aby žáci případně stihli podat žádost).

publikováno: 10. 02. 2023

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.