+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vydali jsme čtyři nové publikace k výuce češtiny jako druhého jazyka

Během konce školního roku jsme finišovali projekt Češtinou k inkluzi, v rámci kterého jsme vydali čtyři nové publikace. Všechny jsou zaměřené na začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Nyní si je můžete stáhnout nebo po dohodě vyzvednout v kanceláři společnosti META.

Pro pedagogy mateřských škol jsme připravili Nápadníček aktivit pro MŠ - Činnosti pro celou třídu s ohledem na děti s OMJ, který nabízí inspiraci pro práci s celou třídou s ohledem na zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem.

Pro pedagogické pracovníky jsme připravili metodiku ČDJ Učíme češtinu jako druhý jazyk - průvodce pro učitele. V publikaci najdete vzdělávací obsah ČDJ, jazykovou diagnostiku, tipy do výuky a mnoho dalšího.

V publikaci Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka jsme shrnuli a vyhodnotili zkušenosti se zaváděním intenzivní jazykové přípravy na dvou pražských školách. Součástí jsou praktická doporučení, jak ve škole výuku ČDJ zorganizovat.

Pro odbornou veřejnost, pedagogy, zákonodárce, školské odbory a další jsme vydali policy paper Strategické cíle pro rozvoj jazykové přípravy pro roky 2018 - 2020, ve kterém definujeme 9 cílů legislativní a nelegislativní povahy, jejichž naplnění je nezbytné pro plnohodnotné zapojení dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do vzdělávacího systému.

Všechny publikace si můžete stáhnout pod uvedenými odkazy, v případě zájmu o tištěnou verzi nás kontaktujte na eshop@meta-ops.cz.

Publikace byly vydány v rámci projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057), který je spolufinancován Evropskou unií.

publikováno: 27. 07. 2018

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.